Stipendier och fonder

Kommunen förvaltar stiftelser som du kan söka bidrag ur. Fonden Adolf Stafs fond riktar sig till verksamheter för pensionärer. Den andra fonden Oskar och Nanny Olssons minnesfond riktar sig till dig som är gammal, sjuk eller som lever med en funktionsnedsättning.

Adolf Stafs Fond

I slutet av 60-talet testamenterade pensionären Adolf Staf en större del av av sin kvarlåtenskap till Väsby kommun. Det är kommunstyrelsens allmänna utskott som beslutar om utdelning av bidrag ur fonden.

Vem kan ansöka om bidrag ur fonden?

Bidrag ur fonden kan sökas av dig som driver verksamhet för ålderspensionärer. Bidraget ska i första hand gå till fritidsverksamhet för pensionärer i särskilt boende eller annat omvårdnadsboende.

Hur och när ska jag ansöka?

​Du ansöker via en elektronisk blankett i kommunens föreningsregister (FRI) senast den 31 mars. Bidraget delas sedan ut i maj eller juni varje år.

För att du ska kunna ansöka om föreningsbidrag behöver du först registrera din förening i FRI. De fält som inte är relevanta för just din förening kan du markera med XX.

Om du redan har registrerat din förening ska du logga in och bekräfta att uppgifterna fortfarande är aktuella innan du kan ansöka om årets bidrag.

Din ansökan ska innehålla:

  • Årsredovisning med revisionsberättelse.
  • En kort beskrivning av vad de ansökta medlen ska användas till.
  • En kort redogörelse för hur föregående års bidrag använts (kan ingå i ett särskilt avsnitt i verksamhetsberättelsen).
  • Uppgift om kontaktperson vid frågor.
  • Uppgift om kontaktadress till organisationen eller föreningen.
  • Uppgift om bankkonto, bankgiro eller motsvarande för utbetalning av bidrag.

Oskar och Nanny Olssons Minnesfond

Minnesfonden bildades 1980 genom makarna Oskar och Nanny Olssons testamente. Det är Omsorgsnämnden som beslutar om utdelning av bidrag ur fonden. Från och med 2019 har kommunfullmäktige förtydligat att både avkastning och kapitalet kan utdelas.

Sista ansökningsdag 2020 är 15 september.

Vem kan ansöka om bidrag ur fonden?

Bidrag ur fonden kan sökas av dig som är folkbokförd i Upplands Väsby kommun och erhåller någon form av biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen eller LSS från kommunen samt har små ekonomiska möjligheter.

Du kan ansöka om bidrag ur fonden en gång per år. Sista ansökningsdag är 15 september varje år.

Om du har frågor om fonderna eller vill veta mer

Om du har några frågor eller vill ha mer information kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 8 januari 2020
Omsorg och hjälp