Stipendier och fonder

Kommunen förvaltar stiftelser som du kan söka bidrag ur. Här hittar du information om aktuella stipendier och fonder. Adolf Stafs fond riktar sig till verksamheter för pensionärer. Oskar och Nanny Olssons minnesfond riktar sig till dig som är gammal, sjuk eller som lever med en funktionsnedsättning.

Adolf Stafs Fond

I slutet av 60-talet testamenterade pensionären Adolf Staf en större del av av sin kvarlåtenskap till Upplands Väsby kommun. Det är kommunstyrelsens allmänna utskott som beslutar om utdelning av bidrag ur fonden.

Vem kan ansöka om bidrag ur fonden?

Bidrag ur fonden kan sökas av dig som driver verksamhet för ålderspensionärer. Bidraget ska i första hand gå till fritidsverksamhet för pensionärer i särskilt boende eller annat omvårdnadsboende.

Hur och när ska jag ansöka?

​Du ansöker via en elektronisk blankett i kommunens föreningsregister (FRI) senast den 31 mars. Bidraget delas sedan ut i maj eller juni varje år.

För att du ska kunna ansöka om föreningsbidrag behöver du först registrera din förening i FRI. De fält som inte är relevanta för just din förening kan du markera med XX.

Om du redan har registrerat din förening ska du logga in och bekräfta att uppgifterna fortfarande är aktuella innan du kan ansöka om årets bidrag.

Din ansökan ska innehålla:

 • Årsredovisning med revisionsberättelse.
 • En kort beskrivning av vad de ansökta medlen ska användas till.
 • En kort redogörelse för hur föregående års bidrag använts (kan ingå i ett särskilt avsnitt i verksamhetsberättelsen).
 • Uppgift om kontaktperson vid frågor.
 • Uppgift om kontaktadress till organisationen eller föreningen.
 • Uppgift om bankkonto, bankgiro eller motsvarande för utbetalning av bidrag.

Statsbidrag för finskt förvaltningsområde

Du kan söka pengar från statsbidraget för finskt förvaltningsområde. Föreningar, företag och enskilda aktörer i Upplands Väsby kommun kan få pengar därifrån. Verksamheten ska stödja kommunens minoritetsåtagande och sverigefinnarnas rättigheter. Prioriterade verksamheter är de som riktar sig till barn och ungdomar samt äldre. Verksamheten ska arbeta för att främja och lyfta fram det finska språket och den sverigefinska kulturen.

Medel ges inte där främjandet, av den sverigefinska kulturen och språket, endast är en begränsad del av syftet med verksamheten.

Sista ansökningsdag 2020 är 31 mars.

Ansök om stadsbidraget

Ansökan skickas till vasbydirekt@upplandsvasby.se

En ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • föreningens/aktörens organisationsnummer/personnummer
 • postgiro/bankgiro, kontaktuppgifter och kontaktperson
 • kort beskrivning av användningsområdet
 • mål och syfte
 • målgrupp(er)
 • tidsplan för genomförandet
 • belopp som medel söks för med bifogad budgetskiss
 • uppgifter om eventuella andra finansiärer

Möjliga användningsområden för statsbidraget är:

 • dialog och samråd med minoriteter
 • kartläggninginformationsinsatser och översättningar
 • organisationsöversyn och förändringar
 • kultur- och språkinsatser
 • synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, t.ex. skyltning
 • initiala mobiliseringsinsatser, t.ex. inköp av litteratur, pedagogiskt material del av personalkostnader
 • handlingsplan

Riktlinjer för utbetalning av stadsbidraget

Oskar och Nanny Olssons Minnesfond

Minnesfonden bildades 1980 genom makarna Oskar och Nanny Olssons testamente. Det är Omsorgsnämnden som beslutar om utdelning av bidrag ur fonden. Från och med 2019 har kommunfullmäktige förtydligat att både avkastning och kapitalet kan utdelas.

Ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag 2020 var 1 oktober.

Beslut om bidrag ur fonden skickas ut under v. 51.

Vem kan ansöka om bidrag ur fonden?

Bidrag ur fonden kan sökas av dig som är folkbokförd i Upplands Väsby kommun och erhåller någon form av biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen eller LSS från kommunen samt har små ekonomiska möjligheter.

Du kan ansöka om bidrag ur fonden en gång per år. Sista ansökningsdag är 15 september varje år.

Om du har frågor om fonderna eller vill veta mer

Om du har några frågor eller vill ha mer information kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2020