Stöd till familjen

Alla kan ibland behöva stöd och inspiration i sitt föräldraskap. Som förälder har man många frågor och funderingar kring sitt barn, barnets utveckling och barnuppfostran. Vissa insatser kräver ett myndighetsbeslut. Öppna verksamheter kräver ingen utredning och inget myndighetsbeslut.

Familjerådgivningen erbjuder stöd och hjälp med samlevnadsproblem, främst till par. I fokus är par och individers nära relationer och livssituation. Det kan vara par som vill förbättra sin relation och fortsätta leva tillsammans eller par där en eller båda vill separera. Det kan också handla om kvardröjande problem efter en separation eller behov av hjälp och stöd i föräldraskapet.

Information om familjerådgivningen

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om frågor gällande vårdnad, boende och umgänge.

Familjerådgivningen och Familjerätten kan hjälpa er att kommer överens eller lösa olika situationer i er relation.

Att adoptera innebär att du blir förälder till ett barn som redan finns. Ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn.

När du fått barn och inte är gift ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas av familjerättsbyrån.

Familjer och barn kan få stöd genom att en annan familj eller person ger avlastning under en längre eller kortare tid.

Upplands Väsby kommuns föräldrastöd strävar efter att ge alla föräldrar en möjlighet att växa i sitt föräldraskap.