Adoption

Att adoptera innebär att du blir förälder till ett barn som redan finns. Ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn, exempelvis vid arv. Som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

Familjerättsbyråns besöksadress är Industrivägen 22 blänk till annan webbplats

För att du ska få ett medgivande om att adoptera måste du enligt lag vara över 18 år. Du kan vara ensamstående, sambo eller gift.

I Sverige är det vanligast att ett barn adopteras från ett annat land. Beslut om ett medgivande för en adoption fattas av gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor. För internationella adoptioner krävs det även att du har genomgått en föräldrautbildning.

Medgivandeutredningen bidrar till att ge en beskrivning av de som vill adoptera. Den görs av två anledningar. Den är dels ett bedömningsunderlag för medgivandet och dels en beskrivning av dig som adoptivförälder.

Följande moment ingår i en medgivandeutredning:

  • gemensamma samtal med sökande
  • enskilda samtal med sökande
  • hembesök
  • inhämtning av referenser
  • läkarintyg
  • registerutdrag (socialregister, polisregister, kronofogderegister, försäkringskassan)
  • eventuella övriga kompletteringar.

När medgivandeutredningen är färdig kan du ta del av den innan den lämnas till nämnden för beslut. Om du eller ni inte är nöjda med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätt.

Ett medgivande gäller i tre år. Därefter behövs ett nytt beslut om du eller ni ännu inte fått barn. När du har fått ett besked om att ett barn utsetts för adoption behövs familjerättsbyråns samtycke för att adoptionen ska fortsätta.

Om du som närstående vill adoptera din make/makas/partners barn kan du ansöka om det hos tingsrätten. För att bedöma om adoptionen är till barnets bästa görs en utredning av familjerätten. Ett yttrande lämnas sedan till tingsrätten som fattar beslut om adoptionen.

Kontakta familjerättsbyrån via e-post familjerattsbyran@upplandsvasby.se.

Du kan också kontakta oss via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Öppettider för familjerättsbyråns telefonrådgivning är måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 09.00-11.00 och onsdagar 13.00-15.00.

Besöksadress: Industrivägen 22 b.

Senast uppdaterad: 19 juli 2019
Omsorg och hjälp