Faderskap och föräldraskap

Om en ogift person föder ett barn eller om två gifta kvinnor får barn har familjerättsbyrån i uppdrag att fastställa fader- eller föräldraskapet. Detta för att barn har rätt till försörjning, arv samt att känna till sitt ursprung.

Familjerättsbyråns besöksadress är Industrivägen 22 blänk till annan webbplats

När ett barn föds och föräldern inte är gift får Familjerättsbyrån ett meddelande från Skatteverket. Familjerättsbyrån skickar därefter ett brev till den som har fött barnet med information om att föräldraskapet ska fastställas. Detta görs hos Familjerättsbyrån i Upplands Väsby. Familjerättsbyrån skickar sedan svar till Skatteverket som registrerar uppgifterna om fadern/föräldern. För att fastställa faderskapet/föräldraskapet behöver Familjerättsbyrån får information om barnet och den andra föräldern. Det går att påbörja fastställande av faderskap/föräldraskap innan barnet är fött. Det kan tidigast påbörjas två månader innan beräknad förlossning. OBS! På grund av rådande covid-19 restriktioner finns inte möjligheten att bekräfta faderskap/föräldraskap under graviditeten. Faderskapet/föräldraskapet fastställs när barnet är fött.

För att fastställa faderskapet/föräldraskapet behöver Familjerättsbyrån få information om barnet och den andra föräldern. Du kan lämna information och boka tid digitalt via länkarna.

För sammanboende föräldrar

För föräldrar som bor tillsammans i praktiken. Ni behöver inte vara folkbokförda på samma adress.

För inte sammanboende föräldrar

För föräldrar som inte bor tillsammans eller för förälder som är ensamstående och har gjort assisterad befruktning.

Om du inte vill lämna uppgifter digitalt går det bra att ringa eller maila till Familjerättsbyrån.

Kontakta oss om du behöver hjälp eller vägledning. Kontaktuppgifterna gäller oavsett om du bor i Sigtuna, Sollentuna eller Upplands Väsby kommun.

Ring Väsby Direkt 08-590 970 00 och välj 2.

Mejla allmänna frågor utan personuppgifter familjerattsbyran@upplandsvasby.se

Besöksadress: Industrivägen 22 B, Upplands Väsby
Postadress: 194 80 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 6 maj 2021