Faderskap och föräldraskap

När du fått barn och inte är gift ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas av familjerättsbyrån.

Sammanboende föräldrar

Familjerättsbyrån får en underrättelse från Skatteverket när barnet är fött. Vi skickar ett brev till modern som i sin tur kontaktar familjerättsbyrån för att boka tid för ett besök. Till besöket ska ni ta med giltig legitimation. När ni som föräldrar har skrivit på de handlingar som krävs, skickas uppgiften till Skatteverket som registrerar fadern.

Om det finns oklarheter gällande faderskapet gör familjerättsbyrån en faderskapsutredning för att fastställa vem som är far till barnet. 

Om föräldrarna inte bor tillsammans

Om föräldrarna inte bor tillsammans gör familjerättsbyrån en utredning för att fastställa vem som är far till barnet. Den som är far till barnet skriver på en faderskapsbekräftelse hos familjerättsbyrån. Uppgifterna skickas sedan till Skatteverket som registrerar fadern.

Föräldraskap

När två kvinnor får barn genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård upprättas i stället en bekräftelse av föräldraskap.

Kontakta familjerättsbyrån via e-post familjerattsbyran@upplandsvasby.se.

Du kan också kontakta oss via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Öppettider för familjerättsbyråns telefonrådgivning är måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 09.00-11.00 och onsdagar 13.00-15.00.

Besöksadress: Industrivägen 22 b.

Senast uppdaterad: 10 januari 2019
Omsorg och hjälp