Föräldrastöd

Här hittar du information till dig som förälder. I Väsby ska du snabbt kunna få råd och stöd när du känner att du behöver. Vi strävar efter att ge alla föräldrar en möjlighet att växa i sitt föräldraskap.

Föräldrastöd i Upplands Väsby

När du har små eller stora funderingar kring ditt barn eller din ungdom eller om du behöver stöd i ditt föräldraskap så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Föräldrastödet riktar sig till alla föräldrar i Upplands Väsby kommun med barn 0–18 år. Vi erbjuder individuellt föräldrastöd, föräldrarådgivning på nätet och föräldragrupper.

Här finns information om vilket stöd Upplands Väsby kommun kan erbjuda.

Familjecentralen

Familjecentralen erbjuder många olika insatser och service för dig som förälder och för ditt barn.

Familjecentralen erbjuder olika verksamheter:

 • öppen förskola
 • kurator
 • föräldragrupper
 • individuella samtal
 • mödrahälsovård
 • barnhälsovård
 • psykolog

Familjecentralens mål

Målet för familjecentralen är att utifrån hela familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar. För att uppnå detta erbjuder familjecentralen en nära mötesplats som stärker det sociala nätverket runt barnen och föräldrarna.

Familjecentralens kurator är utbildad kurator/föräldrarådgivare och arbetar med individuella stödsamtal till föräldrar som har barn noll till sex år samt med föräldagrupper.

Kontakta familjecentralens kurator

Du kan kontakta familjecentralens kurator Lena Hammar via e-post.

Till dig som är förälder till yngre barn

Öppna förskolan är en del av familjecentralen och har sina lokaler på Dragonvägen 92 i centrala Väsby.

På deras facebook sida hittar du aktuell information och aktiviteter som Öppna Förskolan annordnar

Familj- och skolservice erbjuder:

 • föräldrarådgiving till föräldrar i kommunen med barn i åldern 0–18 år
 • stöd till kommunens förskolor och grundkolor i arbetet med barn och elever och hjälp till samarbete förskola eller skola och familj

Verksamheten finns på Himmelsgränd 12, 1 tr (porttelefon).

Kontakta familj- och skolservice

På familj- och skolservice arbetar familjeterapeuter som du även kan kontakta.

Familj- och skolservice kan hjälpa till med:

 • föräldrarådgivning angående små och stora funderingar kring barn och ungdomar
 • vägledning till föräldrar som vill ha ett bättre samarbete med sina barns förskola eller skola
 • att handleda och utbilda förskolans och skolans personal i hur man möter barn och elever och deras föräldrar
 • att vara bollplank till skolornas elevstödjande personal när deras egna resurser inte räcker till eller man kört fast

Fältarna

Både ungdomar och föräldrar kan kontakta fältarna. Du kan kontakta oss om du känner oro för ditt eller någon annans barn. Om du har andra funderingar som är kopplade till ungdomar, där du är osäker var du ska vända dig, kan du kontakta oss.

Information om Fältarna i Upplands Väsby

Kontakta fältarna

Nationellt föräldrastöd

Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till olika aktörer i samhället som erbjuder stöd till dig som är vårdnadshavare.

Föräldralinjen Mind

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

Bris – stöd för vuxna

Ring till "Bris vuxentelefon om barn" om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. Vuxentelefonen är öppen vardagar klockan 9–12.

Bris har anpassad information till dig som är vuxen, med tips och råd om hur du ska prata med barn om coronaviruset.

Tips på hur du pratar om coronaviruset med ett barn på Bris webbplats. Länk till annan webbplats.

Föräldragrupper

Vid deltagande i våra grupper får du möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar.

Information om hantering av personuppgifter: De uppgifter du har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är socialnämnden i Upplands Väsby kommun. När du deltar i våra föräldrakurser sparas dina kontaktuppgifter under kursens gång för att vi, vid behov, ska kunna kontakta dig. När kursen är slut raderas alla personuppgifter. Du har rätt att ta del av vilka uppgifter kommunen har om dig samt be om rättelse om något skulle vara felaktigt. Vill du komma i kontakt med kommunens dataskyddsombud gör du det genom att ringa till Väsby direkt 08-590 970 00.

iKomet - internetbaserad föräldrastöd

iKomet är en internetbaserad version av Komet som riktar sig till dig som förälder med barn i åldrarna 3–11 år. Kursen består av sju avsnitt som tar cirka 1–1,5 timme att gå igenom per gång.

Totalt arbetar du med iKomet under tio veckor. Avsnitten innehåller information i form av text, filmer och frågor samt övningar och planering för att hjälpa föräldrar i vardagen.

Du har under hela tiden du går iKomet möjlighet att ha kontakt och support från någon av kommuns familjeterapeuter eller kuratorer.

Översikt av innehållet i programmet

 • Avsnitt 1 - Umgänge och uppmärksamhet
 • Avsnitt 2 – Förberedelser och uppmaningar
 • Avsnitt 3 – Uppmuntran
 • Avsnitt 4 – Rutiner och ansvar
 • Avsnitt 5 – Välj strider
 • Avsnitt 6 – Problemlösning
 • Avsnitt 7 – Regler och nödbroms
 • Uppföljningsavsnittet - Hur får man förändringar att hålla i längden?

Vill du gå iKomet? Vänd dig till Familj-och skolservice.

Vägledande samspel – för föräldrar med barn 0–3 år

Vägledande samspel är ett hälsofrämjande föräldrastödsprogram som fokuserar på det positiva samspelet mellan föräldrar och barn. Programmet utgår från var och ens förmågor och möjlighet till utveckling.

Information komme rom höstens tillfällen att gå vägledande sampsel.

Älskade förbannade tonåring

Har du snart eller har du en tonåring mellan 12 och 17 år? Upplands Väsby kommun erbjuder nu en föräldrakurs som vänder sig till föräldrar vars barn snart kommer in i tonåren eller som redan är tonåringar. Kursen och kurslitteraturen är gratis.

Birgitta Kimbers bok Älskade förbannade tonåring används som kurslitteratur, du kommer att få boken gratis vid första grupptillfället.

Kursen utgår från vardagssituationer

Älskade förbannade tonåring är en kurs som utgår från en rad vardagssituationer som de flesta tonårsföräldrar känner igen.

Information och anmälan

Under hösten 2021 erbjuds föräldrar denna populära föräldragruppskurs i två omgångar.

Första kurstillfället är måndag den 4 oktober kl.18.30–21.00.
Andra kurstillfället är måndag den 15 november kl. 18.30-21.00
Utifrån rådande situation kan träffarna komma att ske digitalt via teams. Anmäl dig här nedan på sidan!

Anmäl dig till kursen

Anmäl dig till älskade förbannande tonåring
Anmäl dig till älskade förbannande tonåring
Ange vilket kurstillfälle du vill delta på. Observera att varje kurs omfattar 4 tillfällen * (obligatorisk)
Ange vilket kurstillfälle du vill delta på. Observera att varje kurs omfattar 4 tillfällenDu som förälder är viktig

Tillsammans gör vi Väsby tryggare och säkrare. Här behöver vi din hjälp då du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret att se till att ditt barn mår bra.

Var nyfiken på vad ditt barn gör

 • ställ frågor till ditt barn
 • byt kontaktuppgifter med andra föräldrar
 • möt upp eller hämta ditt barn vid hemgång
 • ta en kvällspromenad i området där ni bor, gärna med andra vuxna

Alkohol och narkotika

Alkoholkonsumtionen bland ungdomar minskar, trots detta är högtider och sommar en tid då många ungdomar dricker. Forskningen visar att ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma dricker mer.

Ungdomar som röker rullar sällan sina egna cigaretter. OCB-rullpapper kan vara tecken på ett cannabismissbruk.

Några tips:

 • bjud inte din tonåring på alkohol.
 • köp inte ut alkohol till ditt barn.
 • prata med äldre syskon och kompisar. Gör klart att du förväntar dig att de inte köper ut alkohol.
 • prata med andra föräldrar om hur de ser på att ungdomar dricker alkohol.
 • stäm av med andra föräldrar vilka tider som gäller för deras barn och vilka andra regler de har.
 • var nyfiken och prata med din tonåring om alkohol och narkotika.

Information riktat till förälder eller andra vuxna i barns närhet gällande alkohol, tobak, droger eller ett beroende.

Tobak

Förutom grupptryck från kompisar utsätts unga för påverkan kring tobak från olika håll. De flesta som börjar använda tobak är
mellan 14–18 år, vilket är en period i livet då förebilder har stort inflytande på barnets beteende.

Det är många barn som börjar röka varje år. Mer än 30 procent av gymnasieelever använder nikotin när man räknar in bruket av snus och andra nikotinprodukter. ( Källa: rapport utförd av Non Smoking Generation 2018).

Prata generellt om tobak för att öppna samtalsklimatet. Då kan det bli lättare att prata med ditt barn om att säga nej till tobak.

Några tips för att upptäcka om ditt barn har börjat röka:

 • Luktar kläderna rök?
 • Tuggar oftare tuggummi
 • Använder halstabletter
 • Tar sena och regelbundna kvällspromenader
 • Ett mer omsorgsfullt användande av tandborsten?
 • du hittar tändare i dina barns kläder

Information gällande ungdomar och tobak:

Ungdomar som röker rullar sällan sina egna cigaretter. OCB-rullpapper kan vara ett tecken på att barnet röker cannabis.

Information riktat till förälder eller andra vuxna i barns närhet gällande alkohol, tobak, droger eller ett beroende.

Internet är en fantastisk värld för barn och unga och nästan alla lever en stor del av sitt sociala liv på internet. Den ger tillgång till en hel värld. Här kan de hålla kontakten med kompisar och lära känna nya vänner, söka information till skolarbeten, spela spel, se på film och lyssna på musik.

Möjligheterna är många. Men samtidigt ger det också världen större tillgång till barnen, här finns det även en risk för att barn och unga råkar illa ut på nätet. Som förälder eller annan viktig vuxen kan det ibland vara svårt att hänga med och få koll på vad barnen gör på internet. Men det finns bra möjligheter att stötta och vägleda barn på nätet, och på så sätt förebygga att de råkar illa ut.

Tala med ditt barn om och var nyfiken på exempelvis:
 • om vikten av att sätta gränser och integritet
 • om vikten av att vara källkritisk
 • vad barnet gör på internet

Det finns många bra tips om vuxenrollen på internet, på olika webbplatser.

Här kan du ta del av några:

Barn med moped

Hjälp oss att göra Väsby tryggare och säkrare för både ditt barn och andra Väsbybor. Polisen genomför regelbundna trafikkontroller i kommunen och rapporterar mopedtrafikbrott. Som vårdnadshavare är du ansvarig.

 • se till att mopeden inte trimmas
 • trimmad moped räknas som lätt motorcykel - krävs körkort
 • se till att ditt barn bär hjälm

Information på polisens webbplats:

Senast uppdaterad: 15 oktober 2021