Föräldrastöd

Upplands Väsby kommuns föräldrastöd strävar efter att ge alla föräldrar en möjlighet att växa i sitt föräldraskap. Du som förälder ska snabbt kunna få råd och stöd när du känner att du behöver.

Föräldrastödet riktar sig till alla föräldrar i Upplands Väsby kommun med barn 0-18 år. Vi erbjuder individuellt föräldrastöd, föräldrarådgivning på nätet och föräldragrupper.

Allt föräldrastöd är gratis. Vid behov använder vi oss självklart av tolk.

Individuellt föräldrastöd

När du har små eller stora funderingar kring ditt barn eller din ungdom. När du tycker att du behöver stöd i ditt föräldraskap. Om du vill ha bättre samarbete med ditt barns förskola eller skola.

Familjecentralen erbjuder många olika insatser och service för dig som förälder och för ditt barn.

De olika verksamheterna är till nytta för dig och din familj i flera avseenden. Det rör såväl ditt barns utveckling som din roll som förälder och det stöd och den hjälp som kommunen tillsammans med landstinget kan erbjuda.

Familjecentralen erbjuder olika verksamheter

Verksamheter som familjecentralen erbjuder:

 • öppen förskola
 • kurator
 • föräldragrupper
 • individuella samtal
 • mödrahälsovård
 • barnhälsovård
 • psykolog.

Familjecentralens mål

Målet för familjecentralen är att utifrån hela familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar. För att uppnå detta erbjuder familjecentralen en nära mötesplats som stärker det sociala nätverket runt barnen och föräldrarna. Centralen fungerar som ett kunskaps- och informationscentrum.

Familjecentralens kurator är kuratorer/föräldrarådgivare och arbetar med individuella stödsamtal till föräldrar som har barn noll till sex år och med föräldargrupper.

Kontakta familjecentralens kurator

Du kan kontakta familjecentralens kurator via e-post, lena.hammar@upplandsvasby.se

Verksamheten finns på Himmelsgränd 12, 1 tr (porttelefon). Enklast nås vi på telefon 08-590 970 78. På familj- och skolservice arbetar tre familjeterapeuter som du även kan kontakta via e-post:

karin.ljunggren@upplandsvasby.se

christer.nordling@upplandsvasby.se 

Familj- och skolservice erbjuder:

 • föräldrarådgiving till föräldrar i kommunen med barn i åldern 0-16 år
 • stöd till kommunens förskolor och skolor i arbetet med barn och elever och hjälp till samarbete förskola eller skola och familj

Målet är att alla barn och ungdomar i kommunen ska känna trygghet i sin förskola eller skola och kunna utvecklas och lära maximalt utifrån sina förmågor och förutsättningar.

Familj- och skolservice kan hjälpa till med:

 • föräldrarådgivning angående små och stora funderingar kring barn och ungdomar
 • vägledning till föräldrar som vill ha ett bättre samarbete med sina barns förskola eller skola
 • att vara samtalspartner när föräldrar och pedagoger från förskola och skola träffas för att tillsammans hitta lösningar för barn och elevers problem
 • att handleda och utbilda förskolans och skolans personal i hur man möter barn och elever och deras föräldrar
 • att vara bollplank till skolornas elevstödjande personal när deras egna resurser inte räcker till eller man kört fast
 • att vara mötesledare när viktiga frågor ska avhandlas och många parter är inblandade
 • föreläsningar för föräldrar och pedagoger om barns behov

Genom föräldrabrevlådan kan du få föräldrarådgivning på nätet. Skicka e-post till foraldrabrevladan@upplandsvasby.se.

Föräldragrupper

Genom att delta i våra grupper får du möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar. Vi erbjuder ABC (Alla Barn i Centrum), ICDP - Vägledande samspel, Komet och Älskade förbannade tonåring.

För föräldrar med barn 0-3 år

Vägledande samspel är ett hälsofrämjande föräldrastödsprogram som fokuserar på det positiva samspelet mellan föräldrar och barn. Programmet utgår från var och ens förmågor och möjlighet till utveckling. Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och tillitsfulla relationer och ökad lyhördhet i tanke och handling.

Nästa kurs

3 tisdagar 09.30-10.30 med start 18 februari 2020

Hur anmäler jag mig?

Om du har frågor eller vill anmäla dig kontakta kurator på Familjecentralen:

lena.hammar@upplandsvasby.se, 08-590 972 09

Barn upp till ett år går bra att ta med. Behöver du tolk? Säg till vid anmälan så ordnar vi det.

För föräldrar med barn 3-12 år

ABC är ett generellt föräldrastödsprogram, vilket innebär att man inte behöver uppleva några konflikter eller svårigheter i relation till sina barn för att komma. Ni som tycker att det är spännande och lärorikt att träffa andra föräldrar och samtala om barns utveckling och föräldraskapet och om forskning inom området är välkomna.

Nästa kurs

4 måndagar 18.00-20.30 med start 20 april 2020. Kursen är i öppna förskolans lokaler, Dragonvägen 92.

Hur anmäler jag mig?

Om ni har frågor eller vill anmäla er kontakta kurator på Familjecentralen:

lena.hammar@upplandsvasby.se, 08-590 972 09

Barn upp till ett år går bra att ta med. Behöver du tolk? Säg till vid anmälan så ordnar vi det.

Information om ABC på allabarnicentrum.selänk till annan webbplats

För föräldrar med barn 3-11 år

Föräldrastödsprogram för dig som vill minska bråk och konflikter med ditt barn. Det är vanligt att barn bråkar såväl med sina syskon som föräldrar. Ofta kan man hamna i negativa spiraler i familjen som är tröttsamma för alla. Här får du konkreta redskap i ditt föräldraskap som syftar till att skapa en god atmosfär i relationerna och förstärka positiv utveckling hos ditt barn.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig via e-post karin.ljunggren@upplandsvasby.se.

Vill du som förälder lära dig mer om Komet men tycker att behovet inte kan vänta? Du kan få individuellt föräldrastöd med inriktning på Komets verktyg på Familj- och skolservice.

Gruppen syftar till att ge ökad kunskap om livssituationen, självreflektion samt möjlighet att träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter. Föräldragruppen ska ge dig ett stöd och nya perspektiv. Tanken är också att gruppen ska ge glädje och kraft även om svåra ämnen kommer att tas upp.

Information och anmälan

Vill du veta mer eller anmäla dig, kontakta Familjerättsbyrån via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Broschyr om Förälder på deltid

Har du snart eller har du en tonåring mellan 12–17 år? Upplands Väsby kommun erbjuder nu en föräldracirkel som vänder sig till föräldrar vars barn snart kommer in i tonåren eller som redan är tonåringar. Kursen och kurslitteraturen är gratis.

Birgitta Kimbers bok, Älskade förbannade tonåring, används som kurslitteratur, du kommer att få boken gratis vid första grupptillfället.

Kursen utgår från vardagssituationer

Älskade förbannade tonåring är en kurs som utgår från en rad vardagssituationer som de flesta tonårsföräldrar känner igen. Tonåringen talar inte längre med dig, hjälper inte till hemma, bråkar med syskon, vill helst vara med sina vänner. Därtill kommer oro för skolresultat, grupptryck och missbruk. Föräldrarollen sätter dig många gånger inför svåra prov.

Konkreta verktyg för olika situationer

På kursen får du tillsammans med andra föräldrar en rad konkreta verktyg som visar hur du kan lotsa din tonåring i olika situationer.

Kurs våren 2020

Start för vårens tillfällen är den 9 mars. Kursen hålls på Industrivägen 22 B, plan 3. Kursledare är fältgruppen bestående av: Anders Carlsson, Minna Hammar, Anna Carlsson & Simon Gren.

Intresseanmälan kan göras inför vårterminen 2020 till anders.carlsson@upplandsvasby.se tel nr. 0739-10 44 30.

Kontakt

Har du funderingar kring föräldrastöd eller föräldragrupper kontakta Karin Oldegård Ljunggren.

E-post: karin.ljunggren@upplandsvasby.se

Telefon: 08-590 970 80

Senast uppdaterad: 4 mars 2020
Omsorg och hjälp