Separation, skilsmässa

Familjerådgivningen kan ge råd på hur ni kan gå till väga för att lösa olika situationer i er relation. Familjerätten kan hjälpa till om ni har barn tillsammans och är i behov av stöd för att komma överens om vårdnad, boende eller umgänge.

Familjerättsbyråns besöksadress är Industrivägen 22 blänk till annan webbplats

Konflikter i familjen där relationerna kan bli påfrestande och jobbiga gör att man kan behöva prata med någon utomstående. När föräldrar separerar är det inte alltid man kommer överens i frågor som rör barnet eller barnen och då kan man få hjälp i så kallade samarbetssamtal.

Information om samarbetssamtal

Familjerådgivning

Familjerådgivning består av samtal som syftar till att bearbeta samlevnadsproblem och kriser i parförhållanden.

En del par söker sig till familjerådgivningen när de är i någon form av akut kris. Det kan till exempel vara vid en separation som är initierad av den ena parten och som den andra har svårt att acceptera. Otrohet eller hot om separation orsakar kriser som paret kan ha svårt att ta sig igenom. Familjerådgivningen har sträng sekretess. Det förs inga journaler och ni kan vara anonyma.

Upplands Väsby har avtal med nedanstående sex utförare av familjerådgivning. Avgiften är 250 kronor per besök. Antal samtalstillfällen är högst fem.

Kontakta respektive utförare för att få mer information och boka tid.

Ansöka om äktenskapsskillnad

Om du och din partner är gifta och vill skilja er måste ni ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Det gör ni på Sveriges domstolars webbplats.

Om skilsmässa på Sveriges domstolars webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2 oktober 2020