Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens. Det kan gälla frågor om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut. Familjerättsbyrån kan stötta dig i dessa frågor.

Familjerättsbyråns besöksadress är Industrivägen 22 blänk till annan webbplats

För att se till barnets bästa finns det möjlighet att upprätta juridiskt bindande avtal. Avtalet kan gälla frågor som vårdnad, boende och umgänge. För att avtal ska gälla krävs att det godkänts av familjerättsbyrån. Ett godkänt avtal har samma verkan som en dom.

Familjerättsbyrån ska godkänna avtalet, om det bedöms som det bästa för barnet. För att kunna göra en sådan bedömning behöver vi i regel träffa föräldrarna och ibland även barnet.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan ni vända er till familjerättsbyrån för samarbetssamtal. Samtalen är frivilliga, gratis och sker under sekretess.

Hur går det till?

Ett samarbetssamtal är ett samtal under ledning av en eller två familjerättssekreterare. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem.

Samarbetssamtalen kan ske på initiativ av en eller av båda föräldrarna. Om någon av er vänt sig till tingsrätten i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan de besluta om samarbetssamtal. Förutsättningen för samarbetssamtalen är att ni båda är villiga att delta.

Mötet kan ske gemensamt eller enskilt. Vi planerar vad samtalen ska handla om. Om det inte bedöms vara olämpligt kan vi också samtala med barnen. Om ni är eniga kan samtalen leda till en överenskommelse.

I de fall föräldrarna inte är överens i frågor gällande vårdnad, boende eller umgänge kan man i vissa fall behöva vända sig till domstol för beslut. Domstolen kan då begära en utredning av familjerättsbyrån. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen fokuserar därför på barnet och dess behov.

Materialet sammanställs i en utredningsrapport som utmynnar i utredarens bedömning, förslag till beslut eller konsekvensbeskrivning. Detta blir en del av underlaget för domstolens beslut.

Kontakta familjerättsbyrån via e-post familjerattsbyran@upplandsvasby.se.

Du kan också kontakta oss via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Öppettider för familjerättsbyråns telefonrådgivning är måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 09.00-12.00 och onsdagar 13.00-16.00.

Besöksadress: Industrivägen 22 b.

Senast uppdaterad: 2 januari 2020
Omsorg och hjälp