Kontaktperson

Genom en kontaktperson kan du få möjlighet till sociala aktiviteter och undvika att bli ensam.

Vad är en kontaktperson?

En kontaktperson är en medmänniska som kan hjälpa dig med sociala kontakter och samtidigt vara ett stöd. Kontaktpersonen ska hjälpa dig att förebygga social isolering, det vill säga ensamhet.

Hur ansöker jag?

Du gör en så kallad begäran som betyder att du lämnar en ansökan om ledsagare hos kommunens LSS-handläggare.

Senast uppdaterad: 15 februari 2018
Omsorg och hjälp