Hjälp i hemmet

Du kan få hjälp i hemmet på olika sätt. Du kan ansöka om hemtjänst om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälp med till exempel städ, tvätt och personlig omsorg. Har du behov av anpassningar i hemmet kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Vårdas du av en anhörig har du möjlighet att ansöka om avlösning.

Vem är Väsbyfixarna till för?

Du som har fyllt 75 år eller har en funktionsnedsättning och bor i eget boende kan ta hjälp av Väsbyfixarna. Väsbyfixarna kan utföra en del sysslor som kräver stol, pall eller stege. Syftet är att undvika fallolyckor i hemmet och att öka din trygghet. Om du vill få kontakt med Väsbyfixarna ring till Väsby direkt på telefonnummer 08-590 970 00.

Vad hjälper Väsbyfixarna mig med?

Väsbyfixarna är till för dig som behöver hjälp i hemmet med sysslor som kräver pall, stol och stege. Insatser som kan erbjudas är till exempel att flytta mindre möbler, att byta glödlampor, proppar och batterier och att hämta och lämna saker från vind, källare och överskåp.

Avgift

Tjänsten är kostnadsfri.

Om du vårdas av anhöriga kan de ibland behöva avlösning. Det innebär till exempel att de får tid till att vila eller uträtta ärenden. Avlösning kan innebära hjälp från hemtjänsten, plats på korttidsboende eller att du deltar i dagverksamhet.

Har du behov av anpassningar i hemmet finns bostadsanpassning. Det finns även hjälpmedel som kan underlätta för dig i vardagen.

Information om bostadsanpassning och hjälpmedel.

Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

Mat

Om du behöver hjälp med att laga mat eller köpa hem mat kan du ansöka om matdistribution eller inköp av mat.

Ett trygghetslarm kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem både på dagen och på natten. Med ett knapptryck får du snabbt kontakt med personal.