Hemhjälp, hemtjänst

Om du behöver stöd för att kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

Skriv ut och ladda ner blanketter i självservice

Om du är intresserad av hemtjänst kan du göra en ansökan. Du ansöker genom att skicka in din ansökan eller genom att kontakta en biståndshandläggare via Väsby direkt på telefonnummer 08-590 970 00. Därefter utreds dina behov tillsammans med en biståndshandläggare.

Vad kan hemtjänsten hjälpa till med?

Hemtjänsten kan ge stöd och hjälp inom olika områden, till exempel:

  • personlig omvårdnad, till exempel hjälp med dusch
  • skötsel av hemmet, till exempel städa eller tvätta
  • inköp och ärenden
  • måltider
  • ledsagning till vårdcentral, läkare, tandläkare och liknande.

Du kan också komplettera hemtjänsten med andra tjänster i hemmet som exempelvis:

  • trygghetslarm
  • fixartjänster
  • dagverksamhet

Du väljer utförare

Kvalitetsgaranti hemtjänst

När du har fått ett beslut om hemtjänst kan du välja den utförare du vill ha. Du kontaktar själv det företag som du har valt.

Hemtjänstutförare

Hemtjänst

Utförare

A Domicil Hemtjänst ABlänk till annan webbplats

Privat

Agdas Hemtjänst och Service ABlänk till annan webbplats

Privat

Fancy Care Service ABlänk till annan webbplats

Privat

Olivia hemomsorg ABlänk till annan webbplats

Privat

Proffssystern i Stockholm ABlänk till annan webbplats

Privat

Alicia vård och omsorg ABlänk till annan webbplats

Privat

Folkets hemtjänst ABlänk till annan webbplats

Privat

AkademCare ABlänk till annan webbplats

Privat

Eva-Lenas hemtjänst ABlänk till annan webbplats

Privat

Anooni Care ABlänk till annan webbplats

Privat

Hemtjänst natt och trygghetslarm‌

Hemtjänst natt och trygghetslarm

Utförare

Anooni Care ABlänk till annan webbplats

Privat


Beräkna din avgift

Du kan beräkna din ungefärliga avgift för hemtjänst direkt på vår webbplats. För mer information om din avgift kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Här kan du beräkna din hemtjänstavgift om du är ensamstående. Observera att beräkningen ger en ungefärlig uppgift om din kostnad.

Fyll i mallen och klicka sedan på knappen "Beräkna".

Beräkningen avser person

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad

Trygghetslarm

dagar/månad

timmar/månad

timmar/månad

Här kan du beräkna din hemtjänstavgift om ni är makar och både bor hemma. Observera att beräkningen ger en ungefärlig uppgift om din kostnad. Avgiftsberäkning för hemtjänst görs för respektive make. Två beräkningar måste därför göras.

Fyll i mallen och klicka sedan på knappen "Beräkna".

Person 1

Beräkningen avser person

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad
Trygghetslarm

dagar/månad

timmar/månad

timmar/månad

Person 2

Beräkningen avser person

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad

kr/månad
Trygghetslarm

dagar/månad

timmar/månad

timmar/månad
Senast uppdaterad: 22 september 2020