Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Det är du som har funktionsnedsättningen som söker bidraget.

Bostadsanpassning kan behövas i olika situationer

Bostadsanpassning kan till exempel behövas för att du ska kunna komma in och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien. Exempel på bostadsanpassningsåtgärder:

 • Ramp, dörrautomatik eller trapphiss.
 • Utjämning av trösklar eller dörrbreddning.
 • spisvakt eller förstärkt belysning.
 • stödhandtag eller ta bort ett badkar.

För att få bidrag ska åtgärden vara nödvändig. Bidraget är till för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och omkring din bostad. Ditt behov av hjälp ska inte kunna tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Om du har en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag är möjligt att ansöka för dig som hyr en bostad, äger en bostadsrätt eller äger ett hus. Oftast krävs att du har ett förstahandskontrakt.

Underlag som du behöver skicka till kommunen när du ansöker om bostadsanpassningsbidrag:

 • En komplett ifylld ansökningsblankett där det tydligt framgår vilken anpassning du söker bidrag för.
 • Intyg från arbetsterapeut eller annan medicinsk person som styrker din funktionsnedsättning och beskriver vilka problem den ger dig i din bostad.
 • Offert för den anpassning du ansöker om. Vid mer kostnadskrävande anpassningar som till exempel ombyggnation av badrum, installation av hiss eller stora arbeten i kök ska 2-3 prisförslag lämnas in till kommunen.
 • Medgivande till anpassning av din bostad från bostadens fastighetsägare om du bor i en hyres- eller bostadsrätt.

Information om att bygga nytt, ändra eller riva

Det finns begränsningar för vad du kan få bostadsanpassningsbidrag för. Det ges inte för:

 • Normalt underhåll av din bostad.
 • Anpassning av fritidshus.
 • Inköp av inventarier som till exempel hjälpmedel.
 • Anpassning av din bostad som behövs av andra orsaker än funktionsnedsättningen.

När din ansökan är inlämnad med alla efterfrågade uppgifter utreder kommunens handläggare ditt ärende. Vid behov bokar handläggaren tid för hembesök tillsammans med dig. Handläggaren beslutar utifrån lagen om du har rätt till bostadsanpassningsbidrag för sökt anpassning. Vid ett avslagsbeslut har du rätt att överklaga beslutet.

För mer information kontakta kommunens handläggare för bostadsanpassning via Väsby Direkt.

Du äger själv den utrustning som du fått bidrag för och ansvarar själv för skötsel och underhåll. För reparation av viss teknisk utrustning kan du söka bidrag. Det är konsumentlagstiftningen som gäller mellan dig och entreprenören som du anlitar.

Du som fastighetsägare, som har haft en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare som fått bostadsanpassningsbidrag och haft anpassningar i lägenheten, kan ansöka om ett så kallat återställningsbidrag hos kommunen. Privatpersoner kan inte få återställningsbidrag.

Senast uppdaterad: 7 november 2018
Omsorg och hjälp