Hjälpmedel

Om du behöver hjälp i din vardag kan du ansöka om hjälpmedel. Det finns en mängd olika hjälpmedel för dig som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

 Vardagsbestyr som du kan behöva hjälp med:

  • klä dig
  • äta
  • sköta din hygien
  • förflytta dig
  • kommunicera med omvärlden.

 Vanliga hjälpmedel är till exempel:

  • rullstol
  • rullator
  • hörapparat
  • sittkuddar
  • förhöjningar till stolar.

Du vänder dig till sjukvården för att få rätt hjälpmedel

Du som behöver råd och information kring hjälpmedel kan vända dig till din vårdcentral eller kontakta rehab.

Om du har behov av så kallade kognitiva hjälpmedel kan du vända dig till habiliteringscenter.

Senast uppdaterad: 22 november 2017
Omsorg och hjälp