Engagera dig för integration

Barnfamiljer, ensamstående vuxna med uppehållstillstånd och ensamkommande barn flyttar till Väsby för att skapa sig en ny framtid. För att underlätta integrationen är hjälp från privatpersoner, föreningar, organisationer och företag ett ovärderligt stöd.

Upplands Väsby vill växa enligt vision 2040 och då är den inflyttning som nyanlända flyktingar ger en viktig del av förverkligandet av visionen.

Väsby ska vara en ledande kommun inom integration

Upplands Väsby har som mål att vara en ledande kommun bland Stockholms läns kommuner i att visa hur en lyckad integration och inkludering leder till en etablering på arbetsmarknaden för vuxna och fullbordade studier för barn och ungdom.

Upplands Väsby kommun erbjuder bland annat svenska för invandrare, introduktion till jobb och en genomgångsbostad för att familjerna snabbt ska komma in i samhället.

Alla kan hjälpa till

Det finns många sätt att hjälpa till. För att underlätta integrationen är hjälp från privatpersoner, föreningar, organisationer och företag ett ovärderligt stöd.

Ta en fika och träna svenska

Det finns mycket du som privatperson kan hjälpa till med. Du kan till exempel fika med en nyanländ, träna svenska ord och uttryck eller ge tips på kontakter att nätverka med. Du kan bli god man eller familjehem. Dela gärna ditt fritidsintresse, våra intressen skapar band som sträcker sig över kulturella, språkliga och mänskliga skillnader.

Bli volontär

Det finns ett flertal organisationer som söker volontärer. Som privatperson kan du också hjälpa till med kontakter till olika nätverk som kan leda till jobb och umgänge.

Representerar du en förening kan du välkomna nyanlända i verksamheten. Några kanske kan vara med och träna eller följa med på andra evenemang som anordnas.

Har du ett företag kan du hjälpa nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden. Det kan handla om praktikplatser, språkpraktikplatser och arbetsträning. Men det kan också vara så att du söker personal för anställning. Ta kontakt med arbetsförmedlingen eller Workcenter genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Kontaktuppgifter till Väsby Direkt

Ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem. En god man hjälper exempelvis barnet i kontakter med myndigheter som Migrationsverket och socialtjänsten.

God man, förvaltare, förmyndare

Ensamkommande barn och ungdomar som är under 14 år, eller har särskilda behov, kan placeras i familjehem. Upplands Väsby kommun söker familjer, både par och ensamstående, som kan ta emot barn eller ungdomar i sitt hem.

Familjehem

Det finns ett antal frivilligorganisationer och hjälporganisationer som du kan kontakta om du vill bidra till att nyanlända känner sig välkomna och blir självständiga i sitt nya hemland.

Du har möjlighet att hyra ut din bostad via Upplands Väsby kommun. Aktuella bostäder är hyresrätter, bostadsrätter och fristående hus. Hyrestiden ska vara minst sex månader, helst tolv månader. Uppsägningstiden är tre månader. Hyresnivån bestäms av Upplands Väsby kommun baserat på delvis bruksvärdeshyra och delvis marknadshyra.

Anmäl intresse till Väsbyhem

Kontakta Väsbyhem om du är intresserad av att hyra ut din bostad.

Kontakta Väsbyhem på deras webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 29 juni 2020