Enkät från kvalitetsenheten på avdelningen för äldre och personer med funktionsnedsättning

Som en del i vårt förbättringsarbete önskar vi på kvalitetsenheten att du svarar på några frågor om vår verksamhet. Vi som önskar få dina svar arbetar som kvalitetscontroller/utredare, sakkunnig, utvecklingsledare, anhörigkonsulent, medicinsk ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef på kvalitetsenheten i Upplands Väsby kommun.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 oktober klockan 23.30.
Senast uppdaterad: 26 september 2019
Omsorg och hjälp