Enkät från kvalitetsenheten på avdelningen för äldre och personer med funktionsnedsättning

Som en del i vårt förbättringsarbete önskar vi på kvalitetsenheten att du svarar på några frågor om vår verksamhet. Vi som önskar få dina svar arbetar som kvalitetscontroller/utredare, sakkunnig, utvecklingsledare, anhörigkonsulent, medicinsk ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef på kvalitetsenheten i Upplands Väsby kommun.

Sista svarsdag är 2019-10-18
Vem har fyllt i enkäten? * (obligatorisk)
Vem har fyllt i enkäten?


1. Hur snabbt får du kontakt med tjänstepersoner på kvalitetsenheten efter att du har ringt/mailat/skickat brev/sms? * (obligatorisk)
1. Hur snabbt får du kontakt med tjänstepersoner på kvalitetsenheten efter att du har ringt/mailat/skickat brev/sms?

2. Är ni nöjda med de samverkansforum som ni är inbjudna till av kvalitetsenheten? * (obligatorisk)
2. Är ni nöjda med de samverkansforum som ni är inbjudna till av kvalitetsenheten?
3. Tycker du att tjänstepersonen visat intresse för dina synpunkter?  * (obligatorisk)
3. Tycker du att tjänstepersonen visat intresse för dina synpunkter?
4. Får du information av tjänstepersonen om hur dina synpunkter tas omhand? * (obligatorisk)
4. Får du information av tjänstepersonen om hur dina synpunkter tas omhand?

Senast uppdaterad: 26 september 2019
Omsorg och hjälp