Enkät till studenter

Du har gjort din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Social- och omsorgskontoret i Upplands Väsby kommun. Som en del i vårt förbättringsarbete önskar vi att du svarar på några frågor om den tid som du varit hos oss. Vi önskar svar senast den 6 december 2019.

Tack för din medverkan!

1. Vad tycker du om upplägget och planeringen av din VFU?
1. Vad tycker du om upplägget och planeringen av din VFU?


2. Hur nöjd är du med det du fått lära dig under din VFU?
2. Hur nöjd är du med det du fått lära dig under din VFU?


3. Hur har du blivit bemött av kollegor och chefer på enheten under din VFU?
3. Hur har du blivit bemött av kollegor och chefer på enheten under din VFU?


4. Hur upplever du stödet du fått från din handledare?
4. Hur upplever du stödet du fått från din handledare?


5. Har du fått information om Upplands Väsby kommun och social- och omsorgskontoret (t.ex. övergripande informationen om kommunen och information om andra enheters verksamhet)?
5. Har du fått information om Upplands Väsby kommun och social- och omsorgskontoret (t.ex. övergripande informationen om kommunen och information om andra enheters verksamhet)?
6. Skulle du kunna rekommendera någon att arbeta på social- och omsorgskontoret?
6. Skulle du kunna rekommendera någon att arbeta på social- och omsorgskontoret?Senast uppdaterad: 29 juli 2020