Enkät umgängesstöd

Du har haft umgängesstöd hos oss. Vi vill förbättra vår verksamhet och vill gärna veta vad du tycker om den. Dina svar används endast i statistiskt syfte. Ditt deltagandet är helt frivilligt och svaren på frågorna är anonyma, så skriv inga namn.

Tack för din medverkan!

Senast uppdaterad: 17 november 2021