Enkätundersökning om stationsområdet

Lokalpolisområde Sollentuna och Upplands Väsby kommun utför en undersökning i syfte att ta reda på medborgarnas trygghetskänsla vid stationsområdet. Detta för att skapa en djupare förståelse för medborgarnas trygghet och för att kunna följa upp våra gemensamma åtgärder. Dina svar på enkäten är värdefulla för oss och kommer endast att användas i statistiskt syfte. Deltagandet är helt frivilligt och svaren på frågorna är anonyma.

Tack för din medverkan!

Caroline Ankarström, Brottsförebyggande strateg Upplands Väsby

Daniel Wilhelmsson, Kommunpolis Upplands Väsby

1. Hur definierar du dig?
1. Hur definierar du dig?2. Hur gammal är du?
2. Hur gammal är du?

3. Av vilken anledning är du här?
3. Av vilken anledning är du här?

4.1. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på vardagar kl. 06.00-15.00
4.1. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på vardagar kl. 06.00-15.00


4.2. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på vardagar kl. 15.00-23.00
4.2. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på vardagar kl. 15.00-23.00


4.3. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på vardagar kl. 23.00-06.00
4.3. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på vardagar kl. 23.00-06.00


4.4. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på helger kl. 06.00-15.00
4.4. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på helger kl. 06.00-15.00


4.5. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på helger kl. 15.00-23.00
4.5. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på helger kl. 15.00-23.00


4.6. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på helger kl. 23.00-06.00
4.6. Jag känner mig trygg vid stationsområdet på helger kl. 23.00-06.00


5. Vilka tre faktorer påverkar mest din otrygghet vid stationsområdet? (Kryssa i tre alternativ)
5. Vilka tre faktorer påverkar mest din otrygghet vid stationsområdet? (Kryssa i tre alternativ)


Senast uppdaterad: 27 mars 2019
Omsorg och hjälp