Riksfärdtjänst

Om du vill resa utanför Stockholms län men inom Sverige, kan du ansöka om riksfärdtjänst. Du bör ansöka senast tre veckor innan din planerade resa.

Vem kan ansöka om riksfärdtjänst?

Du kan ansöka om riksfärdtjänst om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att:

  • du inte kan resa till normala resekostnader
  • resan inte kan utföras genom vanliga resealternativ med hjälp av ledsagare.

Riksfärdtjänst gäller för resor till och från kommuner utanför Stockholms län. Tjänsten gäller dock enbart inom Sverige. Målet med din resa ska vara att du får byta miljö, ta del av fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Viktigt att veta när du ansöker om riksfärdtjänst

Ansökan bör göras senast tre veckor innan planerad resa. Du kan även få ersättning för ledsagares resekostnad.

Du kan behöva skicka in ett läkarintyg som komplement till din ansökan. I läkarintyget ska det framgå hur omfattande och varaktig din funktionsnedsättning är. Det ska även framgå varför din funktionsnedsättning gör att du inte kan resa med allmänna kommunikationer.

Senast uppdaterad: 10 juni 2020