Turbundna resor

Turbundna resor gör det möjligt för dig, som inte kan ta dig till en plats på annat sätt, att ta del av kommunens utbud av stöd i form av biståndsbedömda insatser.

Du kan ansöka om turbundna resor om du inte kan åka med kollektivtrafik eller på annat sätt ta dig till din dagverksamhet, dagliga verksamhet eller korttidsvistelse. En handläggare utreder ditt behov tillsammans med dig.

Resor till och från din dagliga verksamhet eller dagverksamhet

Du reser med taxi eller annat färdmedel. Så långt som det är möjligt anordnas gemensamma resor med andra.

Hur ansöker jag?

Hos kommunens kontaktcenter Väsby direkt kan du ansöka muntligt. Du kan även ansöka skriftligt per post eller e-post.

Senast uppdaterad: 15 april 2020
Omsorg och hjälp