Turbundna resor

Turbundna resor gör det möjligt för dig, som inte kan ta dig till en plats på annat sätt, att ta del av kommunens utbud av stöd i form av biståndsbedömda insatser.

Du kan ansöka om turbundna resor om du inte kan åka med kollektivtrafik eller på annat sätt ta dig till din dagverksamhet, daglig verksamhet eller korttidsvistelse. En handläggare utreder ditt behov tillsammans med dig.

Resor till och från din dagliga verksamhet eller dagverksamhet

Du reser med taxi eller annat färdmedel. Så långt som det är möjligt anordnas gemensamma resor med andra.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka muntligt hos kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, eller skriftligt per post eller e-post.

Senast uppdaterad: 8 maj 2018
Omsorg och hjälp