Ansvarsfördelning kommun och landsting

Sjukvård och tandvård är i första hand landstingets ansvar. Kommunen har däremot ansvar för de insatser som sker på de boenden i kommunen som riktar sig till dig med särskilda behov.

Kommun och landsting har olika ansvar

Upplands Väsby kommun har ansvar för de hälso- och sjukvårdsinsatser som sker:

  • på boenden som är anpassade för dig som är äldre, för dig med funktionsnedsättning och för dig med psykisk ohälsa
  • inom dagverksamhet för äldre.

Stockholms läns landsting driver och ansvarar för:

  • sjukhus
  • hälsocentraler
  • folktandvården.
Senast uppdaterad: 23 november 2017
Omsorg och hjälp