Hemsjukvård

Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård du behöver i ordinärt boende från primärvården. Det finns vissa kriterier som du behöver uppfylla för att bli inskriven i hemsjukvården.

Du kan få mer information på Vårdguiden via Region Stockholm.

Vård i hemmet på Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 19 april 2021