Hemsjukvård

Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård du behöver i ordinärt boende från primärvården. Det finns vissa kriterier som du behöver uppfylla för att bli inskriven i hemsjukvården.

Du kan få mer information på Vårdguiden via Stockholms läns landsting.

Vård i hemmet på Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 22 oktober 2020