Öppenvård

Du har rätt att söka öppenvård på vårdcentraler och sjukhusmottagningar i hela landet. Du har även rätt att söka öppenvård hos offentligt finansierade läkare och sjukgymnaster i hela landet.

Vad är öppenvård?

Till öppenvården hör all typ av öppen vård, det vill säga den vård där du inte läggs in på sjukhus. Detta kallas istället för slutenvård.

Till öppenvård hör till exempel besök hos:

  • allmänläkare eller sjukgymnast vid en vårdcentral
  • en gynekolog vid en specialistmottagning, vid eller utanför sjukhus.

Vem bedriver öppenvård?

Kommunen bedriver inte någon öppenvård. Det är i Stockholms läns landsting och andra privata vårdcentraler som gör det.

Hitta rätt vård på Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 23 november 2017
Omsorg och hjälp