Rehabilitering

Är du i behov av rehabilitering till följd av sjukdom eller skada kan du vända dig till Stockholms läns landsting. Har du en biståndsinsats och är i behov av träning, kan du få hjälp med det när du deltar i din insats.

Rehabilitering hos landsting

Om du har behov av rehabilitering till följd av sjukdom eller skada kan du vända dig till Stockholms läns landsting.

Rehabilitering i Stockholms län på Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

Kommunens ansvar för rehabilitering inom biståndsinsatser

Kommunen har ansvar för rehabilitering inom särskilt boende för samtliga målgrupper, daglig verksamhet och dagverksamhet. Om du blir beviljad en biståndsinsats kommer du att träffa en sjuksköterska som gör en individuell bedömning av dina behov. Syftet är att du ska få hjälp med den träning som du inte kan utföra i det egna hemmet.

Rehabiliteringen är en del av biståndsinsatsen, och inte anledningen till att du blir beviljad biståndsinsatsen.

Senast uppdaterad: 23 november 2017
Omsorg och hjälp