Trygg och säker

Upplands Väsby kommun arbetar aktivt för att det ska vara tryggt och säkert för alla att bo och vistas i kommunen.

Upplands Väsby ingår i kommunalförbundet Brandkåren Attunda. Det innebär att vi delar räddningstjänst med fem andra närliggande kommuner.

Många olyckor som sker i hemmet eller på fritiden går att förebygga. Du som är äldre eller har barn kan behöva tänka över säkerheten lite extra.

När en stor olycka eller katastrof sker är det kommunens ansvar att informera dig som medborgare om vad som händer.

Blir du utsatt för hot, kränkningar, begränsningar eller fysiskt våld av din partner eller före detta partner, av släktningar eller någon annan närstående? D...

Säkerhet och trygghet är ett prioriterat område i Upplands Väsby kommun. Målet med vårt brottsförebyggande arbete är att alla ska känna sig trygga och inte u...