Din säkerhet

Många olyckor som sker i hemmet eller på fritiden går att förebygga. Du som är äldre eller har barn kan behöva tänka över säkerheten lite extra. Om en större samhällskris skulle ske är det även bra att vara förberedd med en krislåda.

Säkerhet för dig som är äldre

Du som är lite äldre kan behöva tänka över några särskilda saker när det gäller din säkerhet i vardagen. De flesta olyckor går att förebygga med enkla medel.

Några enkla tips och råd

Några råd för att förebygga olyckor är till exempel:

  • att använda broddar under vintern
  • att ditt brandlarm kopplas till ditt trygghetslarm
  • att sätta upp halkskydd i badrum och andra våtrum.

Fler tips och råd om hur du kan förebygga olyckor får du i skriften Säkerhet i vardagen – Tips och råd på äldre dar. Där finns även en checklista för hur du bäst ökar säkerheten inomhus.

Säkerhet i vardagen – Tips och råd på äldre dar

Säkerhet för dig med barn

Skador från olyckor är den i särklass största dödsorsaken för barn över ett år. Fallskador, brännskador och förgiftningar är vanligast bland barn upp till sju år. För barn upp till fyra år sker de flesta skadorna i hemmet.

Första hjälpen vid förgiftning – Giftinformationscentralenlänk till annan webbplats

Fråga din barnmorska om råd

Med rätt kunskap och genom att barnsäkra ditt hem kan du minska risken för att ditt barn kommer till skada. Fråga din barnmorska eller sköterska på BVC om tips och råd. Du kan även läsa mer i broschyren Är du förberedd? - Viktig information från din kommun.

Är du förberedd? - Viktig information från din kommun

Om krisen slår till

Vårt samhälle är sårbart, inte minst för att vi måste ha el till väldigt mycket. Vid en samhällskris måste resurserna prioriteras för de mest utsatta. Du bör därför planera så att du kan klara dig själv i minst tre dygn.

Förbered dig med en krislåda

För att klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att tillgodose behovet av värme, vatten, mat och kommunikation. Förbered dig genom att packa en krislåda.

Din krisberedskap – det här behöver du i din krislådalänk till annan webbplats

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. I samband med kampanjen 2018 skickade myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut en broschyr "Om krisen eller kriget kommer".

Tyngdpunkten i informationen ligger på hur människor kan förbereda sig för att klara vatten, mat, värme och kommunikation när samhällets service inte fungerar som vanligt, oavsett vad som är orsaken till det. Är vi förberedda klarar både individen och samhället svåra påfrestningar bättre.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Sverige är ett tryggt land men det finns lägen där samhället kan ställas inför oförutsedda händelser, långvariga el-avbrott, extremt väder, it-attacker eller ytterst i händelse av krig. I maj 2018 delades broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ut till alla hushåll i Sverige.

Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna av oväntade händelser. Förutom den tryckta broschyren som gick ut till alla hushåll, så finns den också översatt till tretton språk. Broschyren ger bland annat tips och råd om hur man kan klara en kris när det gäller  mat, vatten, värme och kommunikation.

De översatta versionerna av informationsbroschyrenlänk till annan webbplats

Kommunen har en krisplan

Väsby kommun har en krisledningsorganisation. De tar del av utbildningar och övningar, samtidigt som kommunen utför analyser av risker och sårbarhet. Som stöd i arbetet finns en krisplan.

Upplands Väsby kommuns krisplan

Polisens råd vid ett terrorattentat

Polisen har tagit fram en film kring hur allmänheten kan agera, om ett attentat skulle ske.

Senast uppdaterad: 18 september 2019
Omsorg och hjälp