Skyddsrum

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum. Tillsammans har de plats för cirka sju miljoner människor. Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning.

Alla skyddsrum och byggnader som har skyddsrum är märkta med denna skylt:

Skylt som markerar en plats som skyddsrum

Ger skydd mot olika stridsmedel

Ett skyddsrum ger till exempel skydd mot

  • stötvåg och splitter
  • gas
  • biologiska stridsmedel
  • brand
  • joniserande strålning.

Finns i vanliga byggnader runt om i kommunen

Skyddsrum finns här och där i helt vanliga byggnader. I tider av fred används de även som helt vanliga lokaler.

Det är fastighetsägaren som har ansvar för underhåll av skyddsrummet. Om en kontroll visar på brister måste ägaren åtgärda dessa. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har i uppdrag att utföra kontroller.

Hitta skyddsrum i Upplands Väsby på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 15 november 2021