Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Om det sker en svår störning i en samhällsfunktion, eller en stor olycka, finns det i Sverige ett varningssystem som heter VMA. En del av detta system är ”Hesa Fredrik”. Detta larm har du säkert hört då det testas fyra gånger om året.

VMA är ett varningssystem som används vid

  • olyckor och andra allvarliga händelser
  • svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner
  • krishantering inför och i samband med extraordinära händelser.  

Information om VMA på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats..

Information går ut i flera kanaler

När varningssystemet aktiveras går det ut information i radio och TV. När det behövs aktiveras även "Hesa Fredrik" som är en utomhussignal.

Testas fyra gånger om året

Varningssystemet testas fyra gånger per år. Det sker klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Under testet ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet. Sveriges Radio går även ut med information om VMA-testet.

Senast uppdaterad: 15 november 2021