Våld och hot

Lever du i en situation med kränkningar, hot och våld? Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara att du blir tvingad, instängd eller att någon är hos dig utan att du vill det.

Våld i nära relationer

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne. Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar. Det kan även handla om våld från personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg.

Hedersrelaterat våld

Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska träffa, eller där du utsätts för våld för att lära dig lyda? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktingar? Tvingas dölja din sexuella läggning? Då kan du vara utsatt för något som heter hedersrelaterat förtryck och våld eller hedersbrott.

Vilken hjälp kan du få?

Om du känner dig hotad eller psykiskt trakasserad av din partner eller om du blir slagen hemma kan du få råd och stöd av en socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen. I vissa fall kan du också få hjälp med skyddat boende. 

Kontakt

Oavsett om du är våldsutsatt, våldsutövare eller är ett barn som har bevittnat våld kan du vända dig till kommunens familjefridsutredare. Hit kan du vända dig för att få råd kring din situation (du kan vara anonym) eller om du är i behov av hjälp eller stöd. Även du som anhörig kan vända dig hit, 08-590 977 74.

Du kan också få kontakt med socialsekreterare via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, 08-590 970 00.

Vi akut behov av stöd kvällar och helger kan du vända dig till socialjouren.

Information om socialjour 

Stödcentrum Nordväst

Stödcentrum Nordväst arbetar med att stötta unga personer,
i åldern 10-21 år, som har utsatts för brott, tex sexuella trakasserier, rån,
våldtäkt eller misshandel.

Vi som arbetar på stödcentrum är kuratorer som är
specialiserade på brottsutsatthet och har lång erfarenhet av att arbeta med
brottsdrabbade. Hos oss få du möjlighet att prata om dina tankar och
funderingar kring det du har varit med om och hur det har blivit efteråt.

Samtalen utgår från vad du, som ung, själv vill prata om i
anknytning till brottet. Målet är att stötta dig i att se din egen kapacitet så
att du ska kunna gå vidare med ditt liv.

Du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få hjälp
hos oss. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Rådgivning och tidsbokning

010-444 05 50

stodcentrum@sigtuna.se

Omsorg och hjälp