Öppna data

Öppna data avser information som tillhandahålls utan avgift eller begränsande villkor. På denna webbplats samlas data vi publicerar fritt för vidareutnyttjande. I Sverige har vi sedan 2010 en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) som bygger på ett EU-direktiv.

Kolada

Här kan du se jämförbara nyckeltal från Upplands Väsby kommun.

Visa öppna data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns...

Önskemål om öppna data

Om du har önskemål om öppna data får du gärna meddela oss det genom att fylla i formuläret.