Personuppgiftslagen

Syftet med lagen är att skydda den personliga integriteten och reglera hur personuppgifter ska behandlas. Om du vill veta vilka av dina personuppgifter som är lagrade hos oss så kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt som kan hjälpa dig.

Syftet med PUL är att skydda den personliga integriteten. Lagen reglerar hur personuppgifter ska behandlas. Det gäller till exempel uppgifter som namn, personnummer, kundnummer, ekonomiska förhållanden, civilstånd, hälsotillstånd och foton. Den 1 oktober 2001 trädde PUL i full kraft.

Vad reglerar lagen?

Lagen reglerar inte helt privat användning av personuppgifter. PUL reglerar allt man gör med personuppgifter, helt eller delvis, med hjälp av datorer - insamling, registrering, lagring, utlämnande, ändring, samkörning och arkivering. I vissa fall krävs samtycke av den registrerade, men i de flesta situationer, så kallade nödvändiga behandlingar, krävs inte samtycke.

Senast uppdaterad: 1 mars 2018