Klasser och fritidshem

Runby skola har verksamhet i skolår F- 9 samt fritidsverksamhet. På skolan går cirka 700 elever.

Du ansöker genom att skicka in en ifylld ansökningsblankett till oss. Det kan du göra via mejl till vår skoladministratör på adress runbyskola@upplandsvasby.se.

Ladda hem ansökningsblankett

Om du ska ansöka om förskoleklass gör du det under perioden för skolansökan.

I e-tjänsten kan du snabbt och enkelt, när som helst på dygnet, göra din ansökan samt preliminärberäkna din barnomsorgsavgift.

Fritidshem

På Runby skola finns fritidsavdelningarna Blå, Gul och Grön.

Grundsärskolan

Upplands Väsby kommuns grundsärskolan har sina lokaler i Runby skola och omfattar årskurs 1-9. Till grundsärskolan kommer elever från hela kommunen.