Grundsärskolan

Upplands Väsby kommuns grundsärskolan har sina lokaler i Runby skola och omfattar årskurs 1-9. Till grundsärskolan kommer elever från hela kommunen.

Läroplan

Grundsärskolan har egen läroplan, Lgrsä 11. Läroplanen finns på Skolverkets hemsida, www.skolverket.selänk till annan webbplats

 

Organisation

​Vår organisation består av 5 klasser.

Vi har 2 arbetslag, Svalan och Storspoven.

Svalan arbetar med elever i klasserna 1-3, 4-6.

Storspoven arbetar med elever i klass 6-9.

Arbetslagen består av speciallärare, elevassistenter och fritidspersonal som även arbetar i skolan.

Undervisning i hemkunskap, idrott, musik och slöjd bedrivs av lärare från grundskolan.

I anslutning till skolan finns fritidshem för elever från 7-12 år.

För elever från 13 år ordnar LSS fritidsverksamhet i Smedby.

Miljö

I skolans närhet finns skog, strövområden, lekplatser och kollektiva kommunikationer.

Kontakt

Telefon Svalan: 08-590 976 18

Telefon Storspoven: 08-590 974 29

Senast uppdaterad: 15 maj 2018