Runan

Runan är en särskild undervisningsgrupp på grundskolenivå för Runby skolas elever.

Vi tar emot elever från årskurs 1-9, fördelade på två grupper. Vi har trivsamma och ändamålsenliga lokaler. Eleverna har sina klassrum intill andra klasser, äter med övriga elever har möjlighet att, efter förmåga, delta i undervisning och andra aktiviteter i ”stor” klass.

Eleverna arbetar för att nå uppsatta mål i läroplanen. Vi arbetar årskurslöst och varje elev jobbar utifrån sina förutsättningar. Skriftlig individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram/handlingsplaner upprättas efter att en kartläggning av elevens hela skolsituation gjorts. Anpassad studiegång förekommer.

Personal

  • Annelie Josefsson, arbetslagsledare, leg. lärare med påbyggnadsutbildning för elever med särskilda behov. Leder även ”KOMET” -kurser för föräldrar till elever i kommunens skolor. Handledare i livskunskap.
  • Christine Granholm, leg. lärare/specialpedagog med inriktning komplicerad inlärning. Behörig att undervisa i svenska som andraspråk.
  • Camilla Eriksson, leg lärare 4-9, SO och textilslöjd
  • Jessica Lilja, leg lärare 4-9, SO och engelska.

Kontakt

Telefon 08-590 978 19 eller 08-590 976 79

Senast uppdaterad: 1 mars 2018