Kontakt

 

Expedition

Telefon: 08-590 973 50
E-post: runbyskola@upplandsvasby.se

Besöksadress och postadress:

Lövstavägen 1/Tomtevägen 1
194 47 Upplands Väsby

Administration och vaktmästeri

Administration, åk F-9 och grundsärskola, 08-590 973 50

Vaktmästare, 073-910 44 43 och 08-590 974 40

Skolledning

Pernilla Malmström, Tf rektor, 08-590 973 87, pernilla.malmstrom@upplandsvasby.se

Carina Hägervik, biträdande rektor åk F-3 och fritidshem, 08-590 979 40, carina.hagervik@edu.upplandsvasby.se

Helena Mökander, biträdande rektor åk 4-6, 08-590 976 50, helena.mokander@upplandsvasby.se

Annika Gustafsson, biträdande rektor åk 7-9, biträdande rektor grundsärskolan, 08-590 972 14, annika.gustafsson@upplandsvasby.se

Eva Cederholm, administrativ chef, 08-590 979 46länk till annan webbplats, eva.cederholm@upplandsvasby.se

Fristående fritidsgård för elever åk 6-9

Runbygården, 070-145 42 47

Senast uppdaterad: 13 mars 2019