Kontakt


Expedition

Telefon: 08-590 973 50
E-post: runbyskola@upplandsvasby.se

Besöksadress och postadress:

Lövstavägen 1/Tomtevägen 1
194 47 Upplands Väsby

Administration och vaktmästeri

Administration, åk F-9,  autismklass och grundsärskola, 08-590 973 50

Vaktmästare, 073-910 44 43 och 08-590 974 40

Skolledning

Johnny Wahlund, rektor, 08-590 973 87, johnny.wahlund@upplandsvasby.se

Carina Hägervik, biträdande rektor åk F-5 och fritidshem blå och grön, 08-590 979 40, carina.hagervik@edu.upplandsvasby.se

Helena Mökander, biträdande rektor åk F-5 och fritidshem röd och gul, 08-590 976 50, helena.mokander@upplandsvasby.se

Annika Gustafsson, biträdande rektor åk 6-9, 08-590 972 14, annika.gustafsson@upplandsvasby.se

Joakim Börjlind, biträdande rektor autismgruppen och grundsärskolan, 08-590 970 47, 073-910 47 40, joakim.borjlind@upplandsvasby.se

Eva Cederholm, administrativ chef, 08-590 979 46länk till annan webbplats, eva.cederholm@upplandsvasby.se

Elevhälsa

Linda Stenborg, skolsköterska åk 6-9, autismgruppen 1-9 och grundsärskolan 1-9, 08-590 979 17 / 073-910 49 67, linda.stenborg@upplandsvasby.se

Anna Lundin Örjes, skolsköterska åk F-5, 08-590 979 48, anna.orjes@upplandsvasby.se

Ewa Wikström, studie- och yrkesvägledare, 08-590 973 51 / 073-910 43 51 , ewa.wikstrom@upplandsvasby.se

Fristående fritidsgård för elever åk 6-9

Runbygården, 070-145 42 47

Senast uppdaterad: 1 september 2020