Om skolan

Uppdraget

Vi har formulerat plattformen utifrån fyra punkter som alltid ligger till grund för våra beslut:

  • Gynnsamt lärande och goda studieresultat
  • God arbetsmiljö för barn, elever och vuxna
  • Samverkan med brukare, medarbetare och närsamhället
  • God hushållning med resurser, både ekonomi och miljö

Vi arbetar mot uppdraget genom att poängtera några väldigt viktiga faktorer.

Relationer

Att bygga upp och skapa goda relationer är grunden till att lyckas med ledarskap, undervisning och samverkan. Den största delen av arbetsmiljön är relationen till sina arbetskamrater och klasskamrater.

För att skapa goda relationer till var och en krävs det att vara närvarande, lyssnande och öppen för diskussioner. Att möta varje barn, elev, förälder och medarbetare där de befinner sig och hitta vägar till att utmana deras tankemönster för att skapa lärande och utveckling.

Självförtroende

Ett ökat självförtroende ger människor som vågar vara sig själva, vågar vara annorlunda, säger till om de känner sig kränkta och har en tillit till sig själv när det gäller att ta sig an nya områden och nytt lärande.

Likabehandling

Förståelsen att alla har rätt att vara sig själva, allas lika värde är grundläggande. Det är viktigt att utmana gamla mönster och strukturer. Vi har ett stort ansvar för att motverka traditionella könsmönster.

Tydlighet

I varje möte både privat och professionellt söker vi att agera klart och tydligt. Att vara tydlig i åsikter och tankar skapar trygghet för omgivningen och skapar också förutsättningar till att skapa diskussioner och dialoger om hur vi gemensamt ska utveckla förskola, skola, samarbeten och utbildningen.

Helhet

Undervisningen och skolutvecklingen ska utgå ifrån ett helhetsperspektiv. Inget i vår omvärld är lösryckt och enkelt att isolera. Förståelsen om komplexiteten och samverkan mellan olika ämnen, beroenden och erfarenheter är det som gör att vi kan lära oss av historien och se till att utvecklas utifrån allt vi till dags dato vet. Vi ska tillsammans värna om vår gemensamma miljö för att tänka på dem som ska leva och må bra i kommande generationer.

Senast uppdaterad: 1 mars 2018