Om skolan

Uppdraget

Vi vet att fokus på hälsa, idrott och friluftsliv gynnar lärandet och skapar goda uppväxtvillkor. Barn som rör på sig och övar samarbete, koordination och blir kostmedvetna tar in andra kunskaper lättare. De lär sig ocksa att vårda hälsan för att må bra och utvecklas hela livet.

Vi erbjuder högklassig utbildning för barn och unga

Med fokus på att varje elev ska må bra och utvecklas på alla plan skapar vi på Runby aktiveringsmöjligheter utöver det vanliga. Vi ger eleverna ett gediget program med:

  • Motorisk kartläggning i förskoleklass
  • Friluftsaktiviteter
  • Idrottslyft
  • Certifikat i hjärt- och lungräddning i skolår 9
  • I årskurs 8 och 9 får eleverna möjlighet att träna iskunskap bland annat genom att hoppa i isvak

I skogen bredvid skolan genomför vi undervisning med matlagning, vikingaäventyr och orientering. Under vintern åker vi skidor i skidspåret på idrottstimmarna.

Våra lokaler är pedagogiskt anpassade. På skolan finns också två matsalar, två bibliotek, hemkunskapssalar och slöjdsalar.

Vi arbetar mot uppdraget genom att poängtera några väldigt viktiga faktorer.

Relationer

Att bygga upp och skapa goda relationer är grunden till att lyckas med ledarskap, undervisning och samverkan. Den största delen av arbetsmiljön är relationen till sina arbetskamrater och klasskamrater.

För att skapa goda relationer till var och en krävs det att vara närvarande, lyssnande och öppen för diskussioner. Att möta varje barn, elev, förälder och medarbetare där de befinner sig och hitta vägar till att utmana deras tankemönster för att skapa lärande och utveckling.

Självförtroende

Ett ökat självförtroende ger människor som vågar vara sig själva, vågar vara annorlunda, säger till om de känner sig kränkta och har en tillit till sig själv när det gäller att ta sig an nya områden och nytt lärande.

Tydlighet

I varje möte både privat och professionellt söker vi att agera klart och tydligt. Att vara tydlig i åsikter och tankar skapar trygghet för omgivningen och skapar också förutsättningar till att skapa diskussioner och dialoger om hur vi gemensamt ska utveckla förskola, skola, samarbeten och utbildningen.

Helhet

Undervisningen och skolutvecklingen ska utgå ifrån ett helhetsperspektiv. Inget i vår omvärld är lösryckt och enkelt att isolera. Förståelsen om komplexiteten och samverkan mellan olika ämnen, beroenden och erfarenheter är det som gör att vi kan lära oss av historien och se till att utvecklas utifrån allt vi till dags dato vet. Vi ska tillsammans värna om vår gemensamma miljö för att tänka på dem som ska leva och må bra i kommande generationer.

Senast uppdaterad: 17 maj 2018