Val av skola, skolansökan

Skolansökan gäller dig med barn som är folkbokförda i Upplands Väsby kommun, senast den 21 februari 2020. Ditt barn fyller sex år under 2020, ska börja årskurs sex till hösten, går idag på F-5 skola eller vill byta till en ny skola inför höstterminen årskurs sex.

Val av skola, skolansökan
1 Hitta skola
2 Ansökan öppen
3 Ansökan stänger
4 Besked om skolplats
5 Ansökan fritidshemsplats

Hitta skola

Innan du gör skolansökan kan du ta del av information om Väsbys grundskolor. När du gör ansökan behöver du välja tre olika skolor.

Ansök om skola

 1. Klicka på "Ansök om skola"-knappen och logga in via e-legitimation eller bankID.
 2. Du ska stå på fliken "Alla".
 3. Klicka på länken "Gör en skolansökan" högst upp på sidan. Namnet på det barn som ansökan gäller kommer upp.
 4. Följ sedan vidare instruktioner på kommande sidor.

Sista ansökningsdag

Skolansökan stänger klockan 23.59 den 21 februari.

Vad händer om jag nu missat att göra ansökan?

 

Besked om plats

I månadsskiftet mars/april skickas per post hem till vårdnadshavare ett bekräftelsebrev om platserbjudande från respektive skola. När du mottagit brevet ska detta besvaras och retuneras inom 10 dagar. Observera att båda vårdnadshavarnas underskrift krävs.

När du nu har fått antagningsbesked från en kommunal skola

Besvara och retunera antagningsbeskedet senast den
24 april 2020 i bifogat svarskuvert. Portot är redan betalt. Observera att båda vårdnadshavarnas underskrift krävs.

Ansökan om fritidshemsplats gör du när du har fått antagningsbeskedet från den skola barnet blivit antagen på. Du ansöker via e-tjänsten på samma sätt som när du gör skolansökan, välj förskola och skolbarnsomsorg.

Ansök om fritidsplats

 1. Gå till upplandsvasby.se/skolansokan.
 2. Logga in med e-legitimation eller bankID.
 3. Klicka på "Förskola och skolbarnsomsorg".
 4. Klicka på rutan "Gör din ansökan".

När ska jag göra skolansökan?

Skolansökan pågår mellan den 3 februari och 21 februari 2020. Du kan göra din ansökan när som helst under den perioden. Tidpunkten påverkar inte ditt barns placering.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om plats för ert barn i vår e-tjänst. Där väljer och rangordnar du minst tre skolor. Om en kommunal skola inte har plats för alla som vill gå där och som bor nära skolan gäller principen om relativ närhet. Det betyder att varje elevs relativa närhet mäts.

När får jag besked om skolplats?

I månadsskiftet mars/april skickas per post hem till vårdnadshavare ett bekräftelsebrev om platserbjudande från respektive skola. I brevet får du information om vad du ska göra då.

På öppna hus/informationstillfällen får du information om varje skola, möjlighet att bekanta dig med personalen och få en rundtur i lokalerna.

Öppet hus och informationstillfällen

Skola

Datum och tid

Bollstanäs skola

åk F-5 (kommunal skola)

Onsdag 19 februari, kl. 19.00-20.30

(information endast till vårdnadshavare)

Breddenskolan

åk F-5 (kommunal skola)

Tisdag 18 februari, kl. 18.30-20.00

(information)

Engelska skolanlänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Tisdag 18 februari, kl. 18.00-19.00

(information)

Frestaskolanlänk till annan webbplats

åk F-5 (fristående skola)

Tisdag 4 februari, kl.16.00-19.00

(information)

Grimstaskolan

åk 6-9 (kommunal skola)

Torsdag 5 december, kl.17.30-19.00

(öppet hus)

Odenskolanlänk till annan webbplats

åk F-5 (fristående skola)

Onsdag 19 februari, kl.17.00-19.30

(information)

Runby skola

åk F-9 (kommunal skola)

Onsdag 5 februari, kl.18.00-19.00

(information)

Thoren Framtid länk till annan webbplats

Sandbergskalänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Tisdag 18 februari, kl.17.00-19.00

(öppet hus)

Sverigefinska skolanlänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Tisdag 11 februari, kl.18.00-19.00

(information)

Södervikskolanlänk till annan webbplats

åk 6-9 (fristående skola)

Tisdag 4 februari, kl.18.30-20.00

(öppet hus)

Vikskolanlänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Tisdag 18 februari, kl.17.00-19.30 i expeditionsbyggnaden

(information)

Vittra Väsbylänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Måndag 10 februari, kl.18.00-19.00 (information)

Onsdag 19 februari, kl.09.00-10.00

(öppet hus)

Väsby skola

åk F-9 (kommunal skola)

Tisdag 18 februari, kl.18.00-19.00

(information)


Kom och träffa representanter från Väsby grundskolor.

Skolmässan är i Väsby Centrum lördag den 15 februari 2020 klockan 11.00–14.30. Representanter från Upplands Väsbys grundskolor finns på plats och du kan få hjälp med din skolansökan. 

Även dessa kommer att finnas på plats under dagen:

 • Grundsärskolan
 • Resursskolor
 • Familj- och skolservice
 • Språk- och mottagningsenheten
 • Fältarna
 • Väsby Makerspace

Antagning kommunal skola

Rektor beslutar om antagning. Huvudregeln är att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavare har som förstahandsval, i mån av plats. Om fler elever sökt till skolan än det finns platser, gör vi utval utifrån relativa närhetsprincipen. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet.

Om alla elever som bor eller går i en skola i en kommundel inte får plats fördelas platserna utifrån ett antal kriterier:

 1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som behöver placeras vid en viss skolenhet.
 2. Rangordning enligt relativa närhetsprincipen.
 3. Barn som fyller fem år det aktuella läsåret och som önskar börja i förskoleklass.
 4. Barn boende i annan kommun.

Hur används relativa närhetsprincipen mellan kommunala skolor?

Det finns en ledig plats på Skola X som både Anna och Britta sökt. Anna bor närmast skola X men Britta får platsen enligt den relativa närhetsprincipen. Det beror på att Anna har närmare till en alternativ skola jämfört med Britta. Brittas avstånd till en alternativ skola är alltså längre och därför får hon platsen på skola X.

Antagning fristående skola
Fristående skolor har egna kö- och antagningsregler. Kontakta respektive skola för att få information om vad som gäller just där. Om du ansöker till en fristående skola måste du både ansöka direkt till skolan och registrera din skolansökan i kommunens e-tjänst under ansökningsperioden. Detta eftersom kommunen är skyldig att känna till i vilken skola varje elev från Upplands Väsby går i. Kom alltså ihåg att registrera din ansökan på www.upplandsvasby.se/skolansokan även om du sökt en fristående skola.

Du har rätt att söka plats för ditt barn i en skola utanför Upplands Väsby kommun. Förutsättningen är att skolan accepterar den ersättning Upplands Väsby erbjuder. Kontakta den skola du är intresserad av för att få deras ansökningshandlingar. 

Om ditt barn fyller sex år eller ska börja åk sex till hösten och idag går på F-5 skola eller vill byta till en ny skola inför höstterminen åk sex, görs skolansökan i februari. Då anger du "annan skola utanför kommunen" och skriver skolans namn.

Övrig tid på året och för de elever som går i andra årskurser, är skolan ansvarig att registrera skolplaceringen hos Upplands Väsby kommun då skolansökan är stängd.

Om du inte gör skolansökan erbjuds ditt barn i första hand plats i närmsta kommunala skola som har en ledig plats. Om det inte finns plats i närmsta kommunala skola, erbjuds ditt barn plats i annan kommunal skola i Upplands Väsby.

Uppsägning av förskola/pedagogisk omsorg

Om ditt barn fyller sex år under 2020 och idag har förskola kommer placeringen automatiskt att avslutas den 31 juli 2020. Du säger själv upp platsen om ditt barn ska sluta tidigare. Uppsägningstiden är en månad. Observera att det inte är möjligt att tillträda en ny barnomsorgsplacering förrän tre månader har passerat, räknat från sista dagen på uppsägningsperioden.

Fritidshemsplats

Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar kan få plats i fritidshem för 6-12 åringar. Vårdnadshavare söker plats via e-tjänsten. Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd och baseras på familjens inkomst. Maxtaxa gäller.

Ansökan om fritidshemsplats gör du först när du har fått antagningsbeskedet från den skola barnet blivit antagen på. Du ansöker via e-tjänsten på samma sätt som när du gör
skolansökan, välj förskola och skolbarnsomsorg.

Ansök om fritidsplats

Gå till upplandsvasby.se/barnomsorg

 1. Logga in med e-legitimation
 2. Klicka på "Förskola och skolbarnsomsorg".
 3. Klicka på rutan "Gör din ansökan".
 4. Fritidshemsplaceringen börjar att gälla från och med 1 augusti.

Elever i årskurs förskoleklass till årskurs 9 kan ha rätt till skolskjuts. Grunder för bedömning är avstånd till närmsta kommunal skola, trafikfarlig väg, funktionsvariationer hos eleven eller annan särskild omständighet.

Information och ansökan om skolskjuts

Om du inte har hunnit bli folkbokförd i Upplands Väsby kommun, när skolansökan ska ske, tar du kontakt med skolan du är intresserad av.

För att kunna göra en skolansökan måste barnet vara folkbokförd 21 februari 2020 i Upplands Väsby kommun.

Kopia på hyres-/köpeskontrakt gäller ej.

E-tjänstlänk till annan webbplats

Observera att tjänsten endast omfattar de kommunala skolorna. Vill du istället ansöka eller byta till en fristående skola behöver du kontakta varje enskild skola direkt.

Grundskolor i Upplands Väsby

Kommunens kontaktcenter Väsby Direkt hjälper dig med skolansökan.

De kan hjälpa till på flera olika språk.


08-590 970 00

vasbydirekt@upplandsvasby.se


Senast uppdaterad: 1 september 2020