Årets tema: Tid

Under Stadsbyggnadsdagen 2018 utforskade vi tiden, hur vi använder den och hur den påverkar vårt sätt att bygga samhället.

Stadsbyggnad rör sig över olika tidsperspektiv och kräver ett förhållningssätt som, utan att tappa greppet om samtiden, spänner långt tillbaka och samtidigt blickar framåt. En hållbar stad behöver fungera lika bra idag som om hundratals år.

Hur skapar vi beständiga stadsmiljöer i en tid när allt tycks snurra fortare? Digitalisering och utvecklade verksamhetsmodeller förändrar sättet vi arbetar på och för med sig stora möjligheter men även utmaningar. Rösterna är många som efterfrågar snabbare plan- och byggprocesser, men vem är det egentligen som råder över tiden och vem finns i andra änden?

Intresset för motrörelser växer, där fokus ligger på att slå av på takten. Vad kan vi lära oss av de som väljer att stanna upp? Vilka delar av historien ska vi ta med oss in i framtiden?


Senast uppdaterad: 19 mars 2019