Föreläsare

De föreläsare som medverkade på stadsbyggnadsdagen 2018

Amanda Horwitz, Per Wilhelmsson, Sara Hultqvist

Amanda Horwitz, Miljö- och stadsbyggnadschef, Per Wilhelmsson, Plan- och exploateringschef, Sara Hultqvist, Planarkitekt/projektledare, Lidingö stad

Anna Granath Hansson

Bostadsforskare, KTH

Bodil Jönsson

Författare och professor emerita vid Lunds universitet.

Fredrik Drotte

Affärsansvarig för stadsutveckling på ÅWL Arkitekter

Gert Wingårdh

Arkitekt, Wingårdhs

Karin Ahlzén

Projektchef Fokus Skärholmen, stadsledningskontoret Stockholms stad

Karolina Pamp Sandgren

Strateg för kombinerad mobilitet på ÅF - Infrastruktur AB

Lena From

Projektchef Konst händer, Statens konstråd

Lisa Bomble

Verksamhetsutvecklare vid Lerums kommun och Tekn. Dr. i planering och delaktighet

Marianne Sætre

Senior Architect, MNAL, Project Manager at Snøhetta

Mattias Gustafsson

Mattias Gustafsson, Landskapsarkitekt LAR/MSA, VD och grundare på Urbio

Nina Borgström

Director Digital Design & BIM på White och Kundalini yogalärare level 2.

Per Naroskin

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, författare och krönikör i radio och tv

Stefan Nyström

Klimatchef på Naturvårdsverket

Vicki Wenander

Kommunantikvarie i Upplands Väsby och verksam som konsult inom kulturmiljövården i övriga delar av landet