Amanda Horwitz, Per Wilhelmsson och

Sara Hultqvist

Föreläsning

11 våningar ungdomsbostäder på 11 månader

Vilka är Amanda Horwitz, Per Wilhelmsson och Sara Hultqvist?

Amanda är Miljö- och stadsbyggnadschef på Lidingö stad sedan 2014 och innan dess var hon partner i konsultföretaget Evidens.

Per är plan- och exploateringschef på Lidingö stad och har tidigare jobbat med stads- och samhällsbyggande på andra kommuner i regionen.

Sara är är planarkitekt och projektledare på Lidingö stad och studerade tidigare till civilingenjör inom arkitektur och stadsbyggnad.

Ett tydligt uppdrag och gemensamma, förankrade och tidssatta mål är framgångsfaktorer bakom ett hus med 70 ungdomsbostäder som nu byggs på Lidingö. Detaljplanen vann laga kraft inom ett år från start.

Amanda Horwitz

Per Wilhelmsson

Sara Hultqvist

Senast uppdaterad: 26 februari 2019