Anna Granath Hansson

Föreläsning

Fler billiga bostäder: är det möjligt och önskvärt?

Anna Granath Hansson

Vem är Anna Granath Hansson?

Sedan Anna tog sin civilingenjörsexamen från KTH 1995 har hon arbetat i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige och Kontinentaleuropa. 2014 återvände hon till KTH för att skriva sin doktorsavhandling om institutionella förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i de lägre hyres- och prissegmenten och blev klar 2017. Nu är hon i uppstartsfasen av ett nytt forskningsprojekt om kommunala strategier för hushåll med en svag ställning på bostadsmarknaden.

Senast uppdaterad: 26 februari 2019