Karolina Pamp Sandgren

Föreläsning

En kollektivtrafik i förändring

Karolina Pamp Sandgren

Vem är Karolina Pamp Sandgren?

Karolina arbetar som strateg för kombinerad mobilitet på ÅF - Infrastruktur AB. Hennes bakgrund är analytiker med inriktning på marknadskommunikation och kundinsikter från kollektivtrafik, detaljhandel och bank.
En omvärld i förändring sätter kollektivtrafiken i en ny kontext. I trendanalyser konstateras att det pågår skiftningar mot ett förändrat resande och att det inom kollektivtrafikbranschen syns ett allt större fokus på kombinerad mobilitet.

Senast uppdaterad: 26 februari 2019