Lena From

Föreläsning

 Tid för konst att hända

Lena From

Vem är Lena From?

Lena From är konstprojektchef på Statens konstråd, hon kommer att ge konkreta konst- och stadsbyggnadsexempel från regeringssatsningen Konst händer. Hur påverkas arbetet med offentlig konst och gestaltning när civilsamhället är beställare? 

Senast uppdaterad: 26 februari 2019