Vicki Wenander

Föreläsning

Härifrån till evigheten – Det vi bygger idag är framtidens kulturmiljö.

Vicki Wenander. Foto: Per Myrehed

Vem är Vicki Wenander?

Vicki Wenander, som är bebyggelseantikvarie och byggnadsingenjör har ägnat sitt yrkesliv åt stadsplanering, arkitektur och byggproduktion, de senaste 25 åren med fokus på kulturmiljön. Tid är en ständig följeslagare i vardagen eftersom en av de återkommande frågor hon ställs inför är vilka delar av den befintliga bebyggelsen som ska bevaras och vilken typ av bebyggelse som ska läggas till.

Senast uppdaterad: 26 februari 2019