Renhållning och snöröjning

Här kan du läsa om hur Upplands Väsby kommun arbetar för att vara tryggt, snyggt och säkert. Det görs bland annat genom städning, snöskottning och utplacering av papperskorgar.

Städning av gator och trottoarer

Våren är här. Nu sopar vi gatorna i Väsby.

Snöröjning och sandning

Information om kommunens arbete med vinterväghållning.

Papperskorgar och skräp

Papperskorgar töms minst en gång i veckan. Parker och gångstråk städas 2 gånger per år och vid behov. Torgytor städas 1 gång per arbetsdag.