Städning av gator och trottoarer

Efter att halkan bekämpats under vinterhalvåret samlas mycket sand på gator och trottoarer. Sandsopningen sker generellt under perioden 1 april - 15 maj.

Sandsopning

Grovsopning för att minska sandmängden har skett under mars. Gång- och cykelvägar prioriteras och sopas så fort vädret tillåter. Därefter startar ett sandsopningståg som utför finsopning under vecka 12-19 som arbetar efter följande turordning för 2021:

  • Centrala delar, Smedby och Vilunda
  • Sjukyrkoberget, Johannesdal och Bollstanäs
  • Runby och Prästgårdsmarken
  • Skälby och Brunnbyvik
  • Fresta, Odenslunda och Ekeby

Anmäl gärna efter den 15 maj om någon väg är bortglömd genom att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, 08-590 970 00.

Tack på förhand!

Senast uppdaterad: 13 juli 2021