Framkomlighet

Upplands Väsby har ett väl fungerande biltrafiksystem. Kommuninvånare kan enkelt ta sig till målpunkter med bil. Underhåll i form av vägbeläggning, vägmarkering och skyltning utförs för att upprätthålla god framkomlighet och trafiksäkerhet under årets alla dagar.

Sett i regionen har Upplands Väsby kommun få framkomlighetsproblem. De största trafikflödet i Upplands Väsby finns på E4 med över 70 000 fordon per dygn. Vid sidan om E4 är trafikflödet störst på vägnätet som ansluter till Glädjens trafikplats; Mälarvägen, Sandavägen och Vallentunavägen. Här är det tidvis problem med framkomligheten.

Senast uppdaterad: 11 juni 2019