Parkeringsplatser, allmänna

Parkering är tillåten på de allmänna parkerings­platserna högst 24 timmar i följd på vardagar utom dag före sön- och helgdagar, om inte andra villkor för upp­ställningen anges på platsen. 

Avgift på infartsparkeringarna vid stationen

Det kostar att parkera på infartsparkeringarna runt stationen. Avgiften är 20 kronor för 12 timmar på vardagar. Det är gratis på lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdag. Det finns ingen begränsning i hur länge du får stå parkerad på infartsparkeringarna.

Så betalar du
Du kan antingen betala via sms eller app genom betaltjänsten SMS Park. Eller med hjälp av en parkeringsautomat.

SMS- och apptjänsten SMS Parklänk till annan webbplats.

Om du har frågor

Det är Q-parklänk till annan webbplats som sköter infartsparkeringarna. Om du har frågor om avgiften är det enklast att du hör av dig till dem. Vid övriga frågor kan du kontakta kommunens kundcenter Väsby Direkt.

Kontaktuppgifter till Q-parklänk till annan webbplats.
Kontaktuppgifter till Väsby Direktlänk till annan webbplats.

Infartsparkeringen har i stor utsträckning använts som boendeparkering för de som bor nära stationen, vilket gör att de som bor längre ifrån stationen inte kan nyttja parkeringen som just infartsparkering. Med en avgift är förhoppningen att Väsbybor i större utsträckning kan ta bilen till stationen, parkera och sedan byta till kollektivtrafik istället för att ta bilen hela vägen till målet. Detta ligger i linje med kommunens hållning att i första hand gynna kollektivtrafik, gång och cykel.

Se fler frågor och svar.

Avgifter för övrig parkering i centrala Väsby
I de centrala delarna som begränsas av järnvägen, Mälar-vägen, Husarvägen och Väsbyvägen, tas en parkeringsavgift ut. Avgiften är 10 kronor per timme vardagar mellan kl. 09.00–18.00 samt dag före sön- och helgdag mellan kl. 10.00–15.00. De första 30 minuterna är gratis.

I Upplands Väsby kommun finns 39 laddplatser för elbilar och laddhybrider.

  • Upplysningens väg 2, parkeringsgaraget, fem platser. Laddningen är kostnadsfri och ingår i parkeringsavgiften.
  • Vilundaparken, 34 platser. Laddningen är avgiftsbelagd och betalas via appen CaCharge.

Avgifter för parkering

I de centrala delarna som begränsas av järnvägen, Mälarvägen, Husarvägen och Väsbyvägen, tas en parkeringsavgift ut. Avgiften är 10 kronor per timme vardagar mellan kl. 09:00-18:00 samt dag före sön- och helgdag mellan kl. 10:00-15:00. De första 30 minuterna är gratis.

Använda parkeringsskiva (P-skiva)

På vissa parkeringsplatser kan du använda parkeringsskiva. Där parkerar du kostnadsfritt under den tid som står angiven på parkeringsplatsens skylt. En parkeringsskiva används för att kunna kontrollera din parkeringstid.

  • Ta reda på den längsta tillåtna uppställningstiden som vanligtvis går att läsa av parkeringsskylten.
  • Ställ in din ankomsttid med parkeringsskivans pilmarkering.
  • Avrunda till närmast följande hel- eller halvtimme
  • Ankomsttid får inte ändras under pågående parkering.
  • Placera parkeringsskivan innanför vindrutan på så att den enkelt går att se utifrån.
  • Parkeringsskivor kan hämtas i kommunhusets entré, Dragonvägen 86.
  • Kasta inte parkeringsskivan. Den kan återanvändas många gånger i alla kommuner.
Senast uppdaterad: 12 mars 2019