Parkeringsplatser, allmänna

Parkering är tillåten på de allmänna parkerings­platserna högst 24 timmar i följd på vardagar utom dag före sön- och helgdagar, om inte andra villkor för upp­ställningen anges på platsen. 

Avgift på infartsparkeringarna vid stationen

Från 1 mars kostar det att parkera på infartsparkeringarna runt stationen. Avgiften är 20 kronor för 12 timmar på vardagar. Det är fortsatt gratis på lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdag. Det finns ingen begränsning i hur länge du får stå parkerad på infartsparkeringarna.

Så betalar du

Du kan betala på flera sätt: Antingen i någon av de fem parkeringsautomaterna eller med sms- och apptjänsten SMS Park.

SMS- och apptjänsten SMS Parklänk till annan webbplats.

Om du har frågor

Det är Q-parklänk till annan webbplats som sköter infartsparkeringarna. Om du har frågor om avgiften är det enklast att du hör av dig till dem. Vid övriga frågor kan du kontakta kommunens kundcenter Väsby Direkt.

Kontaktuppgifter till Q-parklänk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till Väsby Direktlänk till annan webbplats.

Infartsparkeringen används i dag i stor utsträckning som boendeparkering för de som bor nära stationen, vilket gör att de som bor längre ifrån stationen inte kan nyttja parkeringen som just infartsparkering. Med en avgift är förhoppningen att Väsbybor i större utsträckning kan ta bilen till stationen, parkera och sedan byta till kollektivtrafik istället för att ta bilen hela vägen till målet. Detta ligger i linje med kommunens hållning att i första hand gynna kollektivtrafik, gång och cykel.

Se fler frågor och svar.

Avgifter

I de centrala delarna som begränsas av järnvägen, Mälarvägen, Husarvägen och Väsbyvägen, tas en parkeringsavgift ut. Detta gäller måndag-fredag klockan 09.00–18.00 och på lördag och dag före helgdag klockan 10.00–15.00.

Användning av P-skiva

På vissa parkeringsplatser krävs det att du använder P-skiva. Det gör du för att din parkeringstid ska kunna kontrolleras. P-skiva är enkelt att använda.

  • Ta reda på den längsta tillåtna uppställningstiden som vanligtvis går att läsa av parkeringsskylten. Ställ sedan in din ankomsttid mot P-skivans pilmarkering.
  • Din ankomsttid avrundas till närmast följande hel- respektive halvtimme och anges vid pilen.
  • Ankomsttid får inte ändras under pågående parkering.
  • Placera P-skivan innanför vindrutan på ett sådant sätt att den är lätt att avläsa utifrån.
  • P-skivor kan hämtas i kommunhusets entré, Dragonvägen 86.
  • Kasta ej P-skivan. Den kan återanvändas många gånger i alla kommuner.
Senast uppdaterad: 22 maj 2018