Ämnen

Kulturskolan har fyra inriktningar som du kan läsa mer om här. Du kan även se vilka platser som vi har lediga just nu.

Upplands Väsby kommunala kulturskola är öppen för alla barn och ungdomar folkbokförda i Upplands Väsby kommun, och våra ämnen och kurser riktar sig till följande åldersgrupper:

Ämne

Ålder

Nycirkus

Elever födda 2015 – årskurs 5 (läsåret 20-21)

Konst

Årskurs 1–6

Kör

Årskurs 1–6

Musikmix

Årskurs 2

Teater

Årskurs 2 till året då eleven fyller 20 år

Instrument

Årskurs 3 till året då eleven fyller 20 år

Solosång

Årskurs 5 till året då eleven fyller 20 år

Fördjupad ämneskurs musik

Årskurs 7 till året då eleven fyller 20 år


För elever åk 1 till gymnasiet

För elever i årskurs 1–6

För elever åk 2 till gymnasiet

För elever födda 2014 till och med årskurs 5 (läsåret 2019/2020)