Musikmix

Musik är roligt! Musikmix förbereder det kommande instrumentvalet till årskurs 3 och ger en grund att stå på när eleven börjar spela ett instrument.

För elever i årskurs 2

Att gå musikmix i kulturskolan

Undervisningen sker i grupp om 10-12 elever en gång i veckan efter skoltid. På lektionerna får eleverna sjunga, träna rytmisk känsla och motorik, introduceras till notläsning och lära känna och prova olika instrument. Elever som gått musikmix har förtur till kulturskolans instrumentkurser.

Du kan välja mellan Musikmix och Musikmix inriktning brassinstrument.

Tid och plats

Då minst tio elever från samma skola anmäler sig hålls kursen på din skola efter skoldagens slut, i annat fall hålls kursen i kulturskolans lokaler på eftermiddagstid.

Anmälan avser ett helt läsår, två terminer.

Lärare

  • Erik Berggren-Tarrodi
  • Jonas Bleckman
  • Martin Blomberg
  • Suzanne Larsson
  • Jorge Navarro Vargas
  • Per-Ove Stålknapp
Senast uppdaterad: 28 augusti 2019