Musikmix

Musik är roligt! Musikmix ger en grund att stå på inför att eleven börjar spela ett instrument i årskurs 3. På den här sidan kan du läsa mer om kursen musikmix.

För elever i årskurs 2

Att gå musikmix i kulturskolan

På lektionerna får eleverna sjunga, träna rytmisk känsla och motorik, introduktion till notläsning och lära känna och prova olika instrument.

Elever som gått musikmix har förtur till kulturskolans instrumentkurser.

Du kan välja mellan Musikmix och Musikmix inriktning brassinstrument. I brassinstrument-inriktningen har vi fokus på att lära känna brassinstrumenten och vi spelar på tromboner, trumpeter och althorn. Elevera får också sjunga, träna rytmisk känsla och motorik och introduceras till notläsning.

Tid och plats

Undervisningen sker i grupp om 10–12 elever, en gång i veckan efter skoltid. Då minst tio elever från samma skola anmäler sig hålls kursen på din skola efter skoldagens slut, i annat fall hålls kursen i kulturskolans lokaler på eftermiddagstid.

Anmälan avser ett helt läsår, två terminer.

Lärare

  • Martin Blomberg
  • Suzanne Larsson
  • Jorge Navarro Vargas
  • Per-Ove Stålknapp
  • Erik Berggren-Tarrodi (föräldraledig vt-20)
  • Jonas Bleckman (föräldraledig vt-20)
Senast uppdaterad: 20 april 2020