Anmälan och uppsägning

Gör din anmälan, uppsägning och byte av ämne via vår e-tjänst, klicka på de gröna fälten nedan. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till kulturskolans expedition!

Information om anmälan, antagning och uppsägning

Här nedanför kan du läsa om anmälan, antagning och placering i kulturskolan.

Du kan när som helst under terminen ansöka till kulturskolan. Sista anmälningsdag inför hösten är 15 maj.

Använd e-tjänst här ovanför för att anmäla.

Den största intagningen sker inför höstterminen och görs i mitten av juni. Då kommer besked om plats eller köplats hem i brevlådan. Övrig intagning sker kontinuerligt under läsåret då platser uppstår.

Elev som blivit antagen och fått plats i kulturskolan behåller sin plats fortsättningsvis. När eleven vill sluta ska platsen sägas upp av förälder/vårdnadshavare.

Utförlig information om Kö och antagning

Varje ämne har ett begränsat antal platser. Om det är fler sökande än platser använder vi kösystem. Därför är det bra att göra flera val, i prioritetsordning. Då har du större chans att få börja på kulturskolan. Så snart det blir plats i ditt ämne kontaktar din blivande lärare dig.

Utförlig information om Kö och antagning

Ingen nyanmälan behövs mellan årskurserna, elev som fått plats behåller den tills förälder/vårdnadshavare skickar in uppsägning.

Uppsägning ska göras senast 15 december för att gälla vårterminen och senast 15 maj för att gälla nästkommande hösttermin. Om ditt barn vill sluta mitt i en termin sker ingen återbetalning av avgift.

Avgiften gäller terminsvis från och med första lektionen. Efter påbörjad termin sker ingen återbetalning/reducering av avgift.

Använd e-tjänst här ovanför för att säga upp plats.

Om ditt barn vill byta kurs i kulturskolan sker bytet så fort det finns plats i det nya ämnet, vanligtvis vid terminsskiften. Du kan välja att gå kvar tills det finns plats i den nya kursen, eller sluta direkt och börja när plats finns.

Använd e-tjänst här ovanför för att anmäla byte av instrument eller kurs.

I mån av plats kan elever gå två musikämnen samtidigt. Vi har ett uppdrag att möjliggöra för så många elever som möjligt att ta del av kulturskolan. Därför kommer de som inte redan deltar i kulturskolans verksamhet att prioriteras före dem som vill börja på ett andra ämne, när vi placerar nya elever. Kötiden varierar mellan olika ämnen.

Skicka in din anmälan som vanligt så kommer vi notera att ansökan gäller ett andra instrument/sång!

Senast uppdaterad: 14 december 2018