Anmälan och uppsägning

Anmälan och uppsägning görs genom kulturskolans e-tjänst. Klicka på de gröna fälten för att komma till e-tjänsten. På den här sidan finns också information om anmälan, kö, antagning och uppsägning.

Har du frågor, hör av dig till kulturskolan@upplandsvasby.se.

Antagning hösten 2020

Antagning av nya elever gjordes i juni (sista anmälningsdag inför hösten 15 maj). Elever anmälda efter 15 maj placeras i kö och kan börja i mån av plats. Du får mer info när din anmälan registrerats.

Här ser du de ämnen som har lediga platser just nu. I dessa kan du börja direkt utan väntetid:

Lediga platser hösten 2020

Jag har skickat in anmälan eller uppsägning, vad händer nu?

Kontrollera att du får ett automatiskt mail "Ärende från kulturskolans e-tjänst" med en kopia på din anmälan eller uppsägning i PDF.

När vi registrerat din anmälan/uppsägning får du ytterligare en bekräftelse via mail, med mer info.

Om anmälan, antagning och placering

Se flikarna nedan. Läs även utförlig information om Regler och avgifter.

Du kan anmäla dig till kulturskolan när som helst. Sista anmälningsdag inför hösten är 15 maj.

Elever anmälda senast 15 maj har bäst möjlighet att få börja kommande hösttermin. Elever anmälda efter 15 maj placeras i mån av plats. Om antalet elever anmälda senast sista anmälningsdag är fler än antalet lediga platser, så lottas platserna.

Använd e-tjänst här ovanför för att anmäla.

Första- och andrahandsval

Andrahandsval innebär att man kan tänka sig detta ämne om man inte får plats på sitt förstahandsval.

Vill ditt barn gå flera ämnen, ska du skicka in en anmälan (förstahandsval) för varje ämne. Ditt barn kan dock bara gå en instrumentkurs åt gången.

I mars varje år erbjuder vi "Prova på instrument"-dag för elever som ska börja årskurs 3 till hösten. Då har elever möjlighet att besöka kulturskolan, prova alla instrument och träffa lärarna.

Konst, teater och nycirkus finns möjlighet att prova under kulturskolans dag i maj.

Du behöver anmäla dig och få plats i det ämne du sökt, innan du kan börja. Vi erbjuder inte "prova på" i ordinarie verksamhet.

Antagning inför nästa läsår (hösttermin) görs i mitten av juni. Anmälda elever får då besked om plats eller köplats hem i brevlådan.

Antagning kan också ske kontinuerligt under läsåret då platser uppstår.

Utförlig information om Kö och antagning

Varje ämne har ett begränsat antal platser. Om det är fler sökande än lediga platser använder vi kösystem.

Ditt barn behåller sin köplats tills vidare, vi kommer att höra av oss när det är dags att börja.

Hur länge du får vänta, beror på hur många sökande ämnet har och hur många platser som blir lediga. I vissa fall behöver du också vänta tills du uppnår rätt ålder för ämnet.

Utförlig information om Kö och antagning

Elev som blivit antagen och fått plats i kulturskolan behåller sin plats fortsättningsvis. Ny anmälan inför nästkommande terminer behövs inte.

Elev som har plats och vill sluta ska säga upp platsen via e-tjänst överst på denna sida.

Uppsägning ska göras senast:

  • 15 december – inte fortsätta vårtermin
  • 15 maj – inte fortsätta hösttermin

Avgiften gäller för varje påbörjad termin, från och med den första lektionen som eleven kallats till.

Om platsen sägs upp (eleven slutar) efter att terminen startat görs ingen återbetalning eller reducering av avgiften.

Om ditt barn vill byta ämne i kulturskolan sker bytet så fort det finns plats i det nya ämnet, vanligtvis vid terminsskiften.

Du kan välja att gå kvar tills det finns plats i det nya ämnet, eller sluta direkt och börja när plats finns.

Använd e-tjänsten för anmälan här ovanför för att anmäla byte.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2020